Asker kommune ønsker – og legger til rette for – at mange skal bo i Asker sentrum – en såkalt knutepunktutvikling.

På Budstikka.no leser vi om en liten familie, bosatt i Fredtunveien ned mot Lensmannslia, like ved Asker stasjon, som er så plaget av støy at de i perioder ikke har kunnet bo i hjemmet sitt.

Vi bor også i Fredtunveien, et par husrekker lenger opp. Til vinteren er det 100 år siden huset vårt ble bygget av mine besteforeldre, den gang i en landlig idyll.

Gjennom årene har det vært mange støyende prosjekter i nabolaget, men det vi har opplevd i sommer, slår alle rekorder.

Vi har vært i kontakt med Bane Nor, som har svart velvillig nok på e-post, men uten å gi noen informasjon om hvilke arbeider som blir utført ved jernbanen, eller hvor lenge de skulle pågå.

Den informasjonen fant vi på Asker kommunes nettsider, og det var ikke godt nytt for oss som bor i området.

Det dreier seg om gravearbeid i forbindelse med VA-anlegg (vann og avløp), overvannsledning. Byggherre er Bane Nor.

Arbeidene startet opp 22. mai i år og er forventet avsluttet i desember 2024!

Den plagsomme, skingrende støyen stammer så vidt vi forstår fra en boremaskin.

Bane Nor har opplyst at de vil bringe videre til prosjektet vår anmodning om å støydempe maskinen. Etter det har vi ikke hørt noe, og støyen er like voldsom.

Vi har heller ikke kunnet benytte hage og terrasse som vender mot jernbanen i sommer i de periodene maskinen har arbeidet.

I tillegg til støy fra arbeider som kommer og går, opplever vi som bor her støy fra E18 og fra togene.

Vi opplever også voldsomme drønn så kraftige at huset rister.

Tog støyer betydelig mer enn før, særlig lange tog når de kommer ut av Lieråstunnelen.

I sommer har det også pågått spunting i bakken bak Aibel-byggene opp mot det nye byggefeltet (Edelløv Hageby).

Når det gjelder området mellom Asker stasjon og Bondivann er det mye støy som ikke varsles.

Vi våkner om natten av lyden av lass med skinner som åpenbart bare slippes ned (har du ikke opplevd det, vil du bli forbauset over styrken).

Vi opplever også voldsomme drønn så kraftige at huset rister.

Så er det selvsagt skriking av jern mot skinner, lasting og lossing av materiell, hamring og banking.

Det tar aldri slutt. Bane Nors tilbud til de mest utsatte om overnatting på hotell er ikke noe alternativ i det bildet vi har beskrevet over. Og vi vil jo bo i hjemmet vårt.

Grunnen til at vi henvender oss til Asker kommune, er at vi ønsker å vite om man i kommunen noen gang vurderer den totale belastningen av støy i et område, eller om man bare tar hvert prosjekt for seg og sier at dette må tåles.

Kommunen antas å ha rett og mulighet til å stille krav til planlagte og pågående prosjekter.

Vi er takknemlig for en tilbakemelding fra Asker kommune.