Flere kontaktet politiet rundt lunsjtider torsdag om en elg som var på tur mellom bygg og veier på Vøyenenga.

– Den første meldingen vi fikk gikk på at den sto midt i veien på Gamle Ringeriksvei, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Magne Olsvoll.

Den ble også observert ved A-møbler og på området til Byggmax.

FOR FÅ DAGER SIDEN: Elg ga ville tilstander i skolegården 

Forsøkt haget vekk

Det ble brukt noe tid på å få lokalisert elgen ettersom den forflyttet seg rundt i området. Ved 13-tiden ble den funnet inne på området til Byggmax.

– Viltnemnda forsøkte da å jage den skogs igjen, men det viste seg å være et dyr som trakk tilbake og som har vært i området over flere dager, sier Olsvoll.

Viltnemnda bekrefter at det var et dyr som var vanskelig å få flyttet.

– Denne elgen har vært jegd vekk gjentatte ganger tidligere, men kommet tilbake, sier Bjørn Erik Pedersen, naturforvalter i Bærum kommune.

TIDLIGERE I VINTER: Frykter svane ble fisket opp og drept

Hadde flere skader

Ved 14-tiden ble det besluttet at elgen skulle avlives.

– Bakgrunnen for den avgjørelsen var at det ville vært umulig å jage elgen ut av området uten fare for folk i nærheten og trafikken. Hadde den blitt værende i området, ville den tilslutt havnet i en frontrute på en bil, sier Pedersen.

En nærmere sjekk av dyret etter at det ble skutt inne på området til Byggmax, bekreftet at det var en riktig avgjørelse.

– Den hadde en del kuttskader og en skade i kjeven. I tillegg var den ganske mager, opplyser Pedersen.

Nå blir elgen mat, men kommunen har ikke avgjort hvem som kan se frem til ferskt elgekjøtt.