Her er planene for nye Vollen

Maudmuseet på Kustranda og utviklingen av Vollen Marina skal behandles under ett i Asker kommune i løpet av våren.