Vollen Vels årsmøte ble avsluttet tidligere denne uken med at Espen Tandberg la frem planene om museum for Roald Amundsens båt Maud. Og kom med nyheten om at et av Amundsens fly, «Kristine», også vil få plass på museet.

Men de omtrent 80 engasjerte Vollen-beboerne på møtet var mest opptatt av hvordan museet og utbyggingen med tre hus på den kommunale parkeringsplassen ville endre Vollens karakter, utsikt og trafikk.

Mange fryktet at endringene ville bli for monumentale, at Vollens særpreg som småsted ville forsvinne, at museet ville trekke for mye trafikk til et allerede hardt belastet strøk, og at utsikten til fjorden ville forsvinne.

Gjenfunnet fly

Tandberg svarte at endringene ville bli små. Han trodde ikke museet ville trekke så mye trafikk, og slik det er planlagt lengst vest på Kustranda ville det heller ikke ta utsikten.

– Vollen skal fortsatt være et handelssenter med små butikker og restauranter, hvor dagens leietagere vil være sentrale. Tre en og en halv etasjes små hus vil ikke endre dette, forsikret utbyggeren og fikk applaus etter utlegningen.

Tandberg ser for seg et Maud-museum inne på land, hvilende på flåten som skal ta Maud tilbake fra Cambridge Bay til Vollen.

Bygget rundt båten vil for en stor del bestå av glass slik at det vil være innsyn både fra tak, vegger og gulv i perioder når museet ikke er åpent. Utenfra skal man også kunne se «Kristine», Amundsens rekognoseringsfly som faktisk var med på polferden til Maud, og ble gjenfunnet i Argentina og kjøpt inn av Tandbergs selskap Maud Returns Home. Flyet restaureres nå på en flyfabrikk i USA.

LES MER:

Ekspedisjonen kastet loss i kveld

Mener det er viktig å skape Maud-begeistring blant folket

Sti under bygningen?

Under museumsbygget bør det gå en kyststi, mente Tandberg.

Vollen-beboerne var svært opptatt av at de tre småhusene som skal bygges på dagens parkeringsplass ikke måtte bli for ruvende. Under dagens parkeringsplass planlegger eiendomsselskapet et parkeringshus, og Øivind S. Jorfalds kunstnerhus «Hebbe Lille» skal flyttes for å gi plass til innkjøring.

Vollen-beboer Monica Roser Heineberg lurte på om det ikke var et problem for eiendomsselskapet at en så stor del av deres plan faktisk ligger på kommunal grunn.

– Vi planlegger på kommunal grunn, så får vi vurdere fremtidig eierskap etterpå. Men vi er i kontinuerlige samtaler med kommunen, svarte Tandberg.