– Vi har engasjert en privat sakkyndig, med barn og psykoser som ekspertise, for å kaste nytt lys over tilregnelighetsspørsmålet, sier advokat Cecilie Nakstad som forsvarer den drapsdømte 16-åringen.

Ankesaken etter Vollen-drapet skulle startet mandag denne uken, men er utsatt på ubestemt tid grunnet jentas helsetilstand.

De tre sakkyndige som ble oppnevnt av tingretten mener den da 15 år gamle jenta ikke var psykotisk da hun drepte Anna Kristin Gillebo Backlund (30) i 2014.

Lagmannsretten har tidligere avvist Nakstads anmodning om å oppnevne nye sakkyndige til ankebehandlingen. Dette, samt nye vurderinger av jentas sykdomsbilde, er bakgrunnen for at forsvaret har engasjert en privat sakkyndig.

LES OGSÅ: Vollen-drapet: Ett års etterforskning, men intet resultat 

– Mener hun er psykotisk

16-åringen har siden desember vært tvangsinnlagt ved Sandviken sykehus i Bergen.

– Jenta har vært under grundig observasjon, og legene mener hun er psykotisk. Hun medisineres nå med antipsykotiske preparater. Dersom disse viser seg å ha effekt, kan det underbygge at de behandlende legene har satt riktig diagnose, i motsetning til den diagnose de sakkyndige har satt, sier Nakstad.

– På tidspunktet dommen falt hadde vi kun en følelse av at de sakkyndiges konklusjon ikke var helt riktig. Nå har vi faglig gode holdepunkter for at de sakkyndige kan ha konkludert feil, sier advokaten.

I januar leverte de sakkyndige en tilleggserklæring, hvor de står fast på at jenta ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket. De mener jenta lider av ustabil personlighetsforstyrrelse.

Vollen-drapet

Tirsdag 28. oktober 2014 ble Anna Kristin Gillebo Backlund (30) kvalt og knivstukket til døde, mens hun var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen.

Gjerningspersonen, en nå 16 år gammel jente fra Bærum, ble dømt til forvaring i ni år, med seks måneders minstetid, for overlagt drap.

Dommen ble anket på stedet. Hvis den blir stående, blir jenta det første barnet som dømmes til forvaring i norsk rettshistorie.

Ankesaken skulle egentlig startet mandag, men er utsatt på grunn av jentas helsetilstand.

Hun soner ved ungdomsavdelingen i Bjørgvin fengsel i Bergen, men er nå tvangsinnlagt ved Sandviken sykehus.

Kilde: Budstikkas arkiv

Skulle juryen i lagmannsretten komme til motsatt konklusjon, vil ikke 16-åringen kunne straffes for drapet. I Asker og Bærum tingrett ble hun dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år.

LES OGSÅ: Forsvarer: – Har nye opplysninger om den drapsdømte jenta (16) 

Har lest erklæringen

Statsadvokat Erik Førde sier til Budstikka at han har mottatt og lest erklæringen.

– Påtalemyndigheten er kjent med den sakkyndige erklæringen, og har oversendt den til den rettsmedisinske kommisjon. Utover det har jeg ingen kommentar.

Det er ikke satt noen dato for ankebehandlingen, men etter planen skal ankesaken opp for lagmannsretten i løpet av høsten.