Asker kulturhus, Bærum Kulturhus og stolpene til Kalvøybroen lyssettes nå i oransje i 16 dager. 

Vi i Bærum soroptimistklubb har tatt initiativ til det og setter stor pris på at begge kommunene dermed bidrar til å sette vold mot kvinner på dagsordenen. 

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og starten på en 16 dager lang aksjonsperiode, kalt «Orange the World». Den avsluttes på menneskerettighetsdagen 10. desember. 

FNs kvinneorganisasjon UN Women står bak kampanjen som ble startet i 2008. Den oransje fargen skal representere en lysere fremtid, uten vold mot kvinner og jenter.

Men Asker kommune og Bærum kommune driver ikke bare med symbolsk støtte 16 dager i året. 

Asker og Bærum krisesenter tilbyr sikkerhet, råd og veiledning om vold i nære relasjoner. Det gir blant annet et gratis, trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året. 

Begge kommunene har dessuten fulgt regjeringens anbefaling om å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Disse handlingsplaner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at de berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Slik står det ikke til i hele Norge. I fjor høst kunne Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapportere at i underkant av halvparten av landets kommuner har fulgt oppfordringen til å utarbeide egne handlingsplaner.

Det er kanskje enda viktigere å gjøre oppmerksom på dette samfunnsproblemet under covid-19-pandemien enn ellers. Da Norge stengte ned på grunn av høye smittetall første gang i mars, rapporterte krisesentre i hele landet om en nedgang i henvendelser, også Asker og Bærum krisesenter

Men dette betyr ikke at volden forsvinner. Og tallene på henvendelser gikk merkelig opp i sommer

Ikke alle har et behov for å flytte inn til krisesenteret, men de tilbyr også dagsamtaler, et tilbud som brukes av Asker og Bærums innbyggerne i økende grad de siste årene. 

Behovet ser ut til å vokse videre. I 2019 hadde Asker og Bærum krisesenter 295 dagsamtaler, i begynnelsen av november 2020 er tallet allerede kommet over 350.

Alle innbyggerne bør ha god kunnskap om hva de kan gjøre og hvor de kan henvende seg når det gjelder vold i nære relasjoner. Dette gjelder både når en selv blir utsatt for vold og når en får med seg eller har mistanke om at noen andre opplever det. 

Vold skjer daglig, også i Asker og Bærum. Vold utøves ikke alltid fysisk, men kan blant annet være psykisk, digital og økonomisk. 

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Vold mot kvinner skjer ofte i nære relasjoner og kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. 

Samtidig holdes vold og overgrep skjult og er knyttet til skam og skyld. 

Vi oppfordrer derfor innbyggerne i Asker og Bærum til å være oppmerksom og å være bevisst på at vi alle har en plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å forhindre at vold skjer.