Sverre Faafeng Langfeldt jubilerte 2. februar

Sverre F. Langfeldt har i hele sin yrkeskarriere vært beskjeftiget med juridisk og internasjonalt arbeid. Etter fransk artium på Lycée Corneille i Rouen fulgte det militære språkkurs i russisk og juridikum ved UiO. Deretter noen år som jurist i UDs rettsavdeling, i Oljedepartementet og som dommerfullmektig. Han åpnet egen advokatpraksis i 1979 og begynte samtidig som studierektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI hvor han bygget opp et bredt juridisk fagmiljø. Han var styreleder i Bærum Boligbyggelag 1976-1984. Internasjonalt har han i perioder vært avdelingssjef ved EU-domstolen i Luxembourg, direktør for EFTA-domstolen i Genève og rådgiver for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Siden 1983 har han drevet Focus Forlag som bl.a utgir Lov og Rett for Næringslivet, som er pensum i rettslære ved de fleste høyskolene i Norge.

    DEL
{{score.total_count}}
Inger Amalie Lyster jubilerer
Inger Amalie Lyster jubilerer
Penny Rohde Forsberg jubilerer
Penny Rohde Forsberg jubilerer
Erna og Roar Strand Torgersen jubilerer
Erna og Roar Strand Torgersen jubilerer
Rolv og Ellen Beinnes jubilerer
Rolv og Ellen Beinnes jubilerer
Elin og Øistein Damgård jubilerer
Elin og Øistein Damgård jubilerer
Bolette og Arne Vestby jubilerer
Bolette og Arne Vestby jubilerer
Thorstein Thorvaldsen jubilerer
Thorstein Thorvaldsen jubilerer
Mari Rudler jubilerer
Mari Rudler jubilerer
Lise og Fred Larsen jubilerer
Lise og Fred Larsen jubilerer
Sverre Faafeng Langfeldt jubilerer
Sverre Faafeng Langfeldt jubilerer
Åse og Gunnar Hansen jubilerer
Åse og Gunnar Hansen jubilerer
Erik Andre Aabrekk jubilerer
Erik Andre Aabrekk jubilerer