Kunstdag for deg som jobber med barn!

Fredag 15. mars kl.08:30-16:30
Sjøholmen barnekunsthus
Sandviksveien 130, Blommenholm, NorgeÅpne kart
kart

Velkommen til kurs for deg som jobber med barn 15/3:

 Tema: Kreative lavterskel oppgaver, kunsthistorie, kunst, enkle kunst- oppgaver for å få innpass hos barnet /samtale en til e , samarbeidsoppgaver, lek, sansing, mestring, identitetsbygging, barneyoga og meditasjon/visualisering.

 Program:
 Kl 830-9:
 Samling / kaffe / te

 Kl. 9-11 :
 Kunsthistoriker Mette Dybwad Torstensen. Foredrag om kunst til barna: bakgrunn, barnekunstens historie , kunsten som verktøy i møte med barn, lynkurs i kunsthistorien som kn agg til å lære barna om kunst, kort om barns tegneutvikling. Presentasjon av 10-15 ulike konkrete eksempler gjort på skoler, barnehager mm som kan adopteres lett ifht lavterskel, kunnskap og rimelige materialer. Workshop med  lære 6-7 oppvarmingsøvelser og teste 4 ulike kunststasjoner.

 Kl. 11-12
 Lunsj / Lisa forteller om sin erfaring innen psykriatrien.

 Kl. 12-13
Kristine Lie snakker om sin erfaring med kunst i sine sorggruper på Ahus.   

 Kl. 13-15
 Omvisning Sanseloftet og huset og Yogalek for barn, meditasjon for barn og kunst knyttet til dette ved Mette.

 15-16

 Knut snakker om visualiseringsteknikker/kreativitet/samtale ifht barns selvfølelse fra DIAMETA.

 Pris: 990 kr inkl lunsj / meld på til mette@sjoholmen.com eller kjøp billett