Forebyggende team – om trening

Torsdag 13. september kl.11:30
Kulturhjørnet i Asker Kulturhus, Kirkeveien 204
kart
Valgene du tar for helsa di i dag har betydning for livskvaliteten din i fremtiden, sier ergoterapeut i Forebyggende team HVR Stine Skare-Eriksen. Den tjenesten Forebyggende team HVR utfører retter seg mot innbyggere som strever med hverdagsaktiviteter eller har begynnende helseutfordringer. – Målet med tjenesten er at du skal opprettholde fysisk, psykisk og sosial helse som har stor betydning for trivsel og velvære, sier ergoterapeuten. Tjenesten innebærer rådgivning rundt utfordringer du opplever i din hverdag, praktisk veiledning og oppfølging. Veiledningen kan for eksempel dreie seg om hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen din kan bli mer funksjonell, eller hvordan du kan håndtere rollen som pårørende. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, spesialsykepleier og hjelpepleier.