UTEKINO på Rykkinn

Fredag 14. september kl.20:00
Kirkegårdsveien 7, Rykkinn
Rykkinn, BærumÅpne kart
kart
Filmen «Noah» var en av de mest populære kinofilmene høsten 2014. I grove trekk forteller den fortellingen om Noa som vi alle kjenner til fra jødisk, muslimsk og kristen tradisjon: En diger båt, der to av hvert dyr overlever den store flommen sammen med en liten familie. Fortellingen i filmen avsluttes med regnbuesymbolet som er hyppig brukt i mange sammenhenger for å illustrere Guds gode løfte om aldri mer å ødelegge jorden. Regnbuen brukes derfor også for å illustrere mangfold, toleranse og fred over hele verden uavhengig av religiøs overbevisning. Med å vise filmen offentlig vil vi i Bryn meniget sammen med Rykkinn fritidshus bidra til å dele fortellinger som binder oss sammen uavhengig av etnisitet, religiøs overbevisning, kjønn eller seksuell legning. Filmens budskap bidrar til å tenke over sin egen religiøse eller ateistiske overbevisning og kan være en inngang til å snakke om religionens plass i samfunn, skole og arbeidsliv. Den innbyr også til samtale om likeverd og demokrati. Vi anbefaler å ta opp disse temaene før og etter filmvisningen i fag der det er relevant på ungdomsskolen. Kvelden er gratis, og åpen for alle over 11 år (aldersgrense på filmen). Snacks og drikke vil bli solgt. Rusfritt arrangement.