LEVEtreff Akershus, Sandvika

Torsdag 13. september kl.19:00-20:30
Steinhuset i Løkkehaven, Elias Smiths vei 5. Rett bak Røde Kors huset før Løkke bro.
Sandvika, BærumÅpne kart
kart
LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en frivillig organisasjon for etterlatte ved selvmord. LEVE er organisert fylkesvis. LEVE Akershus har nå et lokallag i Sandvika. LEVEtreffene holdes i Steinhuset i Løkkehaven, rett bak Røde Kors huset ved Løkke bro, Elias Smiths vei. Nøkkelordene for treffene er : felLeskap, forståElse, saVn, ettErtanke. Vi har noe felles, vi har mistet en av våre i selvmord. LEVEtreffene er andre torsdag i hver måned fra kl. 19.00 til ca.kl. 20.30