Årsmøtet i Asker Skiklubb ga i 2018 styret mandat til å forhandle med Asker kommune for å se hva vi kunne få ut av idrettsanleggene på Drengsrud.

LES OGSÅ: Føyka-avtalen halvveis i mål

LES OGSÅ: Fakta på bordet: Flytting er ønsket

Nå skal ekstraordinært årsmøte ta stilling til om forhandlingsresultatet er godt nok.

Etter mitt syn presser Asker kommune altfor mye inn på Drengsrud-jordene: skole, kirke, gravlund, boliger og idrettsanlegg.

Det blir trangt, halvgode løsninger og det må bli konflikter. Føyka kan ikke erstattes med dette.

Vi har i dag et lett tilgjengelig anlegg sentralt i Asker som kan nås med offentlig kommunikasjon. Barn og ungdom kan bruke idrettsanlegget mens ledsagere kan gjøre nødvendige ærend i sentrum.

Anleggene på Drengsrud er ikke i gangavstand fra sentrum. I rushtid etter jobb, når idrettsaktiviteter for barn og ungdom ofte starter, tar det lang tid å komme fra sentrum til Drengsrud.

For å redusere transportbehov trenger vi desentraliserte leke- og idrettsanlegg i Asker kommune, nær boområdene. Å utvikle slike anlegg i nærområdene, også på Drengsrud/Borgen, er etter mitt syn en oppgave som påhviler Asker kommune og ikke Asker Skiklubb.

Skiklubben trenger etter mitt syn ikke et nytt og stort sentralanlegg.

Jeg er opptatt av hvordan kommunen utvikler Asker sentrum og løser trafikkforholdene der. Føyka er i dag en grønn lunge sentralt i Asker, det er i seg selv en viktig verdi.

Høn-Landås skal nå bygges ut. Kommunen forutsetter at dette ikke vil gi noen trafikkvekst. De bor så nær sentrum at de kan bruke offentlig kommunikasjon.

LES OGSÅ: Politikerne fyrte løs med spørsmål om Føyka-avtalen

LES OGSÅ: Føyka-Drengsrud – prosessen videre

Men hvordan tenker kommunen seg at beboerne der skal komme seg på hytta, på besøk hos venner, eller for den saks skyld til idrettsanleggene på Drengsrud?

Tilsvarende tanker er like aktuelle for boligbyen sentralt på Føyka.

Før kommunen «utvikler» mer i Asker sentrum må vi få en helhetlig plan for trafikkavviklingen. Den må klargjøre hvordan kommunikasjon til og fra og rundt sentrum skal organiseres.

For skiklubben kan det ikke være nødvendig å skynde seg i denne saken.

Vi har tid til å vente på at kommunen gir oss gode planer for trafikkavviklingen i Asker og helhetlige planer for desentraliserte lekeplasser og idrettsanlegg.

Hvis kommunen ønsker å ha oss med på lag, må kommunen også ha tid til å vente. La jordene på Drengsrud forbli jorder til vi vet om de bør brukes til sentralanlegg for Asker Skiklubb.

Asker kommunestyre har med stort flertall klart gitt uttrykk for at de ønsker å overta Føyka. Jeg håper de også er innstilt på å høre hva medlemmene i Asker Skiklubb mener og ønsker.

Asker kommune har delplaner for Høn-Landås, Askerholmen og Føyka. Som medlem i Asker Skiklubb er jeg klar til å ta valg når kommunen har utviklet, og vist vilje til å gjennomføre, helhetlige planer for Asker sentrum og nærområdene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I mellomtiden bruker vi det idrettsanlegget vi har, og jeg sier nei til at Asker Skiklubb skal flytte fra Føyka til Drengsrud nå.