Fornebubanen trenger mer penger. Grunneierne, Obos og co., vifter med sjekkheftet, igjen. Man bidrar gjerne mot å få fortette Fornebu ytterligere.

Igjen.

Sist, i 2017, ble boligtallet nesten doblet etter heftig vifting med sjekkheftet med løfte om bidrag til bane og kommunal infrastruktur dersom man fikk bygge tettere.

Vips altså, bort med det grønne landlige Fornebu og over til den urbane Fornebyen. Et helt annet Fornebu enn Bærums politikere opprinnelig hadde ønsket seg og som var forventningen til de innbyggere som alt hadde etablert seg på det lovede landlige Fornebulandet.

Kommunestyret godkjente nå opp til 11.000 boliger, dermed by på rundt 30.000 innbyggere på Fornebu. På en halvøy og med lang vei til marka.

Og nå er det i gang igjen, banen trenger mer penger, og utbyggerne lover bidrag hvis de får stable enda flere boliger på Fornebu.

Enda flere som skal dele på de grønne arealene. Skolene regner allerede inn den offentlige Nansenparken for å tilfredsstille krav til utearealer per elev. På utfartsdager er det allerede køtendenser på stiene av tilreisende og lokale. Selv når boligtallet nå bare har nådd cirka 30 prosent av kommunens plan.

Trist er det.

Da Fornebus fremtid etter flyplasstiden ble diskutert i kommunestyret for cirka 30 år siden, opplevde jeg selv at Bærum Høyre brukte partipisk på sine kommunestyrerepresentanter for å få begrenset statens innspill om opptil 13.000 boliger ned til cirka 5.000 boliger.

Det endte med vedtak om 6.300 boliger og med et landlig preg. Et boligtall som ikke betinget en tunnel til Majorstua til et tyvetalls milliarder. Dette ulykkelige påfunnet har så drevet frem behov for økt passasjergrunnlag og dermed flere innbyggere på Fornebu.


Hvor bærer dette hen?

Hva kom først, ønsket om å skape et godt sted å bo i det som ble karakterisert som «indrefilet» i skandinavisk målestokk, eller ideen om Fornebubanen?

Selv etter dagens utbyggingsplaner er det vanskelig å se for seg å få til begge deler. Banekostnadene kan øke enda mer, og utbyggernes villighet til å bidra øker jo flere boliger de får lov å stable.

Og utbyggernes bidrag er jo ikke gaver. Hver krone i bidrag til Fornebubanen tas inn igjen fra boligkjøperne. Bæringer og andre. Og fra de som vokser opp som forneboere og kanskje ønsker å etablere seg i hjemtrakten etter hvert. Dette betyr høyere boligpriser. Og dertil kommer kraftig økte bompengesatser for oss alle.

Så altså, vil våre politikere igjen logre når Obos og co. på ny vifter med sjekkheftet? Og dermed atter øke boligtallet, altså enda mer by på Fornebu?

I så fall aktualiseres kanskje spørsmålet om ikke Oslo kommune er en mer egnet forvalter av Fornebulandet. En bydel i storbyen. Bedre koordinert infrastruktur. Oslo kan jo by. Og Oslo legger jo viktige premisser for utviklingen i dette området uansett.

I Bærum er det jo «bygda vår» som gjelder?

Igjen er jeg redd vi får illustrert hvem og hva som styrer i de store utbyggingssakene i kommunen vår, egentlig.

Men, første toget er jo ennå ikke gått!?