– Ut fra økonomi, demokrati og hensyn til de ansatte, mener vi det er best å bli på Galleriet i Oslo lengst mulig. Nye Akershus fylkeskommune kan være i dagens lokaler frem til minst 2029/2030. Vi har derfor ikke hastverk med å bygge nytt fylkeshus nå, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap) i en pressemelding.

Fylkesrådet mener at beslutningen om hvor det nye hovedkontoret til Akershus skal ligge bør overlates til den fremtidige fylkeskommunen.

– Tomten på Leif Tronstads plass 7 var ment å brukes til det fremtidige hovedkontoret til Viken fylkeskommune. Siden det er besluttet at Viken fylkeskommune skal deles opp, er det ikke lenger behov for et nytt fylkeshus til Viken, sier Søvik.

Skulle få 15 etasjer

Fylkesrådet vil dermed selge tilbake full råderett over tomten.

Etter planen skulle Vikens nye fylkeshus bygges på Leif Tronstads plass 7 i Sandvika, mellom bussterminalen og Rønne elv. Bygget skulle få 15 etasjer og inneholde 800 arbeidsplasser. Prislappen var beregnet til én milliard kroner.

Nye Akershus fylkeskommune skal opprettes 1. januar 2024.

Peker på Lillestrøm

Søvik mener Lillestrøm vil være et godt alternativ, når Galleri Oslo etter hver skal rives.

– Viken fylkeskommune eier blant annet en tomt på Lillestrøm bussterminal, som kan egne seg godt til et fremtidig hovedkontor. Lillestrøm ligger sentralt i nye Akershus fylke, og det vil være god tid til å fullføre byggingen av et nytt hovedkontor innen 2029/2030. Samtidig er løsningen økonomisk mer gunstig enn å kjøpe tomten på Leif Tronstads plass.

Fylkestinget skal behandle saken i slutten av oktober.