For mens tidspunktet for påsken ble bestemt av kirkemøtet i Nikea i 325, avgjøres vinterferien av fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune i et møte på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo torsdag 2. mai.

Viken etableres fra nyttår og vil bestå av i alt 64 av dagens kommuner fra fem fylker. Da melder spørsmålet seg: Skal alle disse skal ha felles vinterferie? I så fall når? I dag har Akershus og Østfold vinterferie i uke 8, mens Buskerud venter til uke 9.

Dermed kan vinterferien bli flyttet for store deler av befolkningen.

Hovedprosjektleder for Viken, Harald Horne, skriver i sin innstilling at én felles vinterferie i hele Viken vil være gunstig av hensyn til inntaksordning og inntaksområder, lærere med jobb ved flere skoler, familier med barn på flere skoler og samarbeid på tvers av skoler og kommuner – nettopp noe av poenget med fylkesreformen.

Hallingdals økonomi avgjør

Men: Reiselivet i Hallingdal, med populære vinterdestinasjoner som Geilo, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Ål, har gitt klar beskjed om at de ønsker delt vinterferie av økonomiske og beredskapsmessige årsaker.

Derfor: «Av hensyn til Hallingdalssamfunnet hvor reiselivet er av stor betydning for verdiskaping og sysselsetting foreslås delt vinterferie i Viken fylkeskommune», konkluderer hovedprosjektlederen.

Han ber derfor politikerne vedta vinterferie i uke 8 for alle som i dag tilhører Akershus og Østfold, og uke 9 for dem som i dag hører til Buskerud, Oppland og Vestfold. Unntaket er Røyken og Hurum. Dette er i dag Buskerud-kommuner, men begge blir fra 1. januar 2020 en del av Asker. Beboerne i Røyken og Hurum vil dermed ifølge forslaget fra Vikens hovedprosjektleder fra og med skoleåret 2021/22 få samme vinterferie som resten av Asker.

Totalt sett beholder de aller fleste i Viken samme vinterferie som før, og vi i Asker og Bærum vil fortsatt ha samme vinterferieuke som Oslo.

Vedtaket skal i første omgang gjelde for to år.

Viken-lederen forutsetter at kommunene følger samme skolerute som fylket de tilhører.

Fra skoleåret 2021/22

Hvis politikerne i fellesnemnda for Viken vraker hovedprosjektlederens forslag og bestemmer at alle i Viken skal ha vinterferie i uke 8, vil det bety endring for en fjerdedel av Vikens 1,2 millioner innbyggere.

Skal alle ha uke 9, vil endringen omfatte tre fjerdedeler av innbyggerne – blant andre oss i Asker og Bærum.

Ifølge Viken velger Oslo, Vestfold og Telemark uke 8, mens Innlandet (Hedmark og Oppland) tar uke 9.

Både Akershus, Buskerud og Østfold har for lengst bestemt skolerute for 2019/20 og 2020/21 uten å vente på Viken. Det nye vedtaket gjelder derfor fra og med skoleåret 2021/22. Neste års vinterferie blir dermed forskjellig i ulike deler av det nye Asker: «Gamle» Asker har vinterferie i uke 8, mens beboere i dagens Røyken og Hurum har uke 9.

Også høstferien avgjøres av Vikens politikere. Her er forslaget å beholde uke 40, som er innarbeidet i både Akershus, Buskerud og Østfold.

Til høsten avholdes tidenes første valg i Viken fylke. 18 lister er sendt inn til valget.