Utformingen av fremtidens Bekkestua engasjerer, og det er bra.

Det har den gjort i mange år nå. Debattinnlegg fra alle brukere er det verdt å lytte til. Beboernes spesielt.

Handelsstandens synspunkter bør reflektere brukernes ønsker og behov, da de tross alt er de betalende kundene. I hvilken dokumentert grad gjør synspunktene det?

Stikkord for debatten er «et bilfritt sentrum», «musikantbroen» og «sykkelprioritering».

Til det første er det vel få som mener sentrum kan stenges i sin helhet. Men forslaget om å begrense er et viktig stikkord.

Stenging av Gamle Ringeriksvei ved innkjøringen til sentrum fra øst, ved Bekkestua senter, er både riktig og fremtidsrettet. Med 250 nye boliger i Bekkestua Hage, nye boliger i en fremtidig ny Coop-gård, i tillegg til allerede nyetableringer siste året, vil økt gjennomgangstrafikk kunne bli betydelig. Folk skal alle veier og velger «minste motstands vei».

Noe annet er å fjerne «musikantbroen» – det bør absolutt unngås. Den er en viktig del av Bekkestuas identitet og bør integreres i det som blir en ny «lunge/møteplass».

Dersom man supplerer stengingen fra øst med enveiskjøring i Bærumsveien (fra nord eller sør), nærmer vi oss et betydelig bedre sentrum enn i dag. Det vil tvinge biltrafikken gjennom tunnelene og gi blomstrende liv for handelsstanden i den tiltagende konkurransen fra «storsentrene» – som mange gjerne vil unngå.

Les også

Utbygging og trivsel på Bekkestua

Men, det krever også at handelsstanden og gårdeierne forenes om bedre skilting til P-husene, bedre P-hus (bruk av lyssignaler for ledige/opptatte plasser) og parkeringsavgifter. Plassene finnes, og vi ønsker jo at mange skal besøke/handle på et levende Bekkestua.

Syklister er ikke en homogen gruppe, hverken aldersmessig, kjønnsmessig eller trafikkmessig. Også her opplever man at noen få «ødelegger» for flertallet.

Ja, sett ting på spissen, der sitter de best. Men nei, det er ikke slik at «mange» raser ubetenksomt rundt på sykkelen. Hensyn og varsomhet, spesielt i et sentrum, er mer min erfaring.

La derfor kommunen få fortsette sin sykkelstrategi og vise at den fungerer i praksis – for alle parter.

Les også

Verkebyll i trafikk-knutepunkt