I august starter byggingen av svømmehallen på Rud. I juni sendes det ut anbudsforespørsel for friidrettsstadion på Rud. I våres har planprosessen for Nadderud idrettsområde og nye Nadderud stadion forløpt med høring og mange innspill.

Samtidig er det gjort en rekke viktig vedtak for Bærumsidretten:

Tennishall for Eiksmarka Tennisklubb ble denne våren tatt inn i planprogrammet for Nadderud idrettsområde.

Fortsatt fine forhold i Kolsåsbakken. I mai fremla kommuneadministrasjonen et forslag om gjeldssanering for Kolsåsbakken for å sikre fortsatt drift. Forslaget fikk bred politisk støtte Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. Privat sponsor lovet samtidig å bidra til bedre flomlys og økt kapasitet i vannforsyningen, slik at anlegget blir tidsmessig. Dette sikrer fine forhold fremover for både organisert og uorganisert aktivitet. Aktiviteten er stor. Siste år hadde Kolsåsbakken om lag 250.000 turer med skiløpere.

Idrettsarealer sikret i Østre Bærum. I april vedtok kommunestyret ny reguleringsplan for Fossum, som gir Fossum arealer for nye fotballbaner, samt arealer for utvidet skileikområde. Fossum er den klubben i Bærum som har dårligst dekning av fotballbaner, og er en av Norges største langrennsklubber. Arealene blir tilgjengelig de nærmeste årene, selv om boligbygging på Fossum ligger lenger frem i tid.

Les mer på budstikka.no/debatt

God dekning av idrettsanlegg på Fornebu. I mars vedtok kommunestyret kommunedelplan 3 for Fornebu, som også innebærer en stor utbygging av idrettsanlegg, slik at Fornebu vil ha en dekning av idrettsanlegg på linje med eller bedre enn resten av Bærum. Planen bekreftet at seilforeningen skal få arealer for anlegg i Rolfsbukta. For øvrig er det meste av idrettsanlegg planlagt i tilknytning til skolene. Det finnes i dag kunstgressbaner ved Hundsund og Storøya. I tillegg er det planlagt kunstgressbaner ved Oksenøya barneskole, Tårnet ungdomsskole og Holtekilen barneskole. Flerbrukshaller finnes på Hundsund og Storøya. Flerbrukshall med basis turnhall er besluttet på Oksenøya. Samtidig er det planlagt, men ikke besluttet: to flerbrukshaller ved ungdomsskolen ved Tårnet, en flerbrukshall ved barneskolen i Holtekilen og en flerbrukshall for videregående ved Nansenparken.

Idrettslagene styrer utbyggingen av idrettsanlegg. Bærumsmodellen innebærer at idrettslagene initierer og styrer de fleste utbygginger av små og mellomstore idrettsanlegg, samtidig som investeringene er spleiselag av spillemidler fra staten, kommunal støtte og midler fra idrettslaget. Modellen er vellykket, fordi den effektiviserer utbygging og sikrer at anlegg er tilpasset idrettsaktiviteten. Bærumsmodellen er imidlertid under press, blant annet fordi det tar lengre tid før spillemidler blir utbetalt og kompensasjon for moms kommer i etterkant. Det var derfor svært viktig at kommunestyret før jul vedtok en ordning som sikrer forskuttering av spillemidler og moms.

Alle skal kunne drive idrett. Bærumsidretten er seg bevisst sitt samfunnsansvar. De fleste større allidrettslagene har ordninger som skal bidra til at alle barn og unge kan drive idrett uavhengig av foreldrenes økonomiske evne. Idretten jobber for å redusere bruk av fluor under skiene og gummigranulat på fotballbanene. Idretten jobber også med energieffektivisering og redusert bilbruk til trening. For flere av disse områdene vil endring ta tid, kreve kreativitet og flere tiltak.

Hvordan sikre idrettsanlegg i Sandvika? Mange gode vedtak er gjort. Noen av de store idrettspolitiske utfordringene foran oss er å finne nye idrettsarealer i takt med økt utbygging i Sandvika, å sikre arealer på Fornebu, samt å sikre faktagrunnlag for hva som skal til for at «alle» eller flere skal kunne drive idrett. Idrett bidrar både til bedre folkehelse og gode lokalsamfunn.