(Avisa Oslo) Det kommer frem i et brev fra Viken-politikerne til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune.

–Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå. Det ville vært økonomisk uansvarlig, sier fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap), på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

«Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det», heter det i brevet.

– Jeg mener vi møter kravene så langt vi kan. Vi sier vi skal ha en dialog videre om dette. Så er det opp til Oslo Ap og byrådet om de fortsatt ønsker det. Det er vanskelig for oss å spekulere i. Men jeg håper og tror at de ønsker å bygge Fornebubanen, men det må de svare på, sier Søvik.

– Har det aldri vært aktuelt?

– Vi går med på mange ting, men vi kan ikke forskuttere svaret på det, vi må bruke prosessen, legge frem for fylkestinget, svarer Søvik.

De ønsker å holde fast ved tilleggsavtalen til Oslopakke 3 som ble ferdigforhandlet i april.

– Vi vil samarbeide med Oslo kommune, men vi kan ikke sluttføre før bystyret og fylkestinget tar sine beslutninger, sier Søvik.

Dette skjer i juni

Både bystyret og fylkestinget skal før ferien behandle to forskjellige saker: Det ene er å vedta ny kostnadsramme for Fornebubanen, den andre er å godkjenne tilleggsavtalen for Oslopakke 3.

Tilleggsavtalen medfører en vesentlig økning i bompenger, som skal være med på å redde Fornebubanen. Hele tilleggsavtalen forutsetter at den nye T-banelinjen bygges.

Oslo Aps Fornebubane-krav

Dersom Oslo Ap skal si ja til Fornebubanen, må følgende krav innfris:

 • Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Det må reduseres.
 • Utbyggerne må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.
 • Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.
 • Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligbygging.
 • Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstuen stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjetter.

Hvis den ikke bygges, vil ikke bompengeøkningene være gjeldende. Dermed vil man fortsette med dagens takster. Det betyr et tap på nærmere 145 millioner kroner i måneden. Årsaken til den nye avtalen er at bompengeinntektene har sunket de siste årene. Det betyr manglende finansiering for samferdselsprosjekter i regionen.

Kan ikke innfri

For Viken-politikerne er det ikke mulig å innfri kravene fra byrådslederen før saken behandles i bystyret.

De påpeker at kravene som trekkes frem av Oslo Ap har vært tema i forhandlingene om Oslopakke 3, hvor partiet har vært representert med deres gruppeleder Andreas Halse.

Fra Oslos side har også Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG) og Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i bystyret, vært til stede.

Viken og Oslo er i gang med å se på detaljene i avtalen. Viken-trioen garanterer for at de skal finne en løsning for Majorstuen stasjon.

– Så vidt jeg kan se, så sier Viken nei til alle de seks kravene Oslo Ap stilte. Da er vi tilbake der vi var, hvor alle kostnader er usikre. Nå må byrådet snart legge frem saken for bystyret sånn at vi får behandlet saken skikkelig. Og ikke minst – få se nøyaktig hva de ber bystyret si ja eller nei til, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, til Avisa Oslo.

Dette er Fornebubanen

 • 1. april ble det klart at kostnadsrammen for Fornebubanen øker med 4,3 milliarder kroner, 25 prosent opp fra kalkylene i 2018. Totalkostnaden kan bli nærmere 27 milliarder.
 • Ferdigstillelse er utsatt fra 2027 til 2029.
 • Fornebubanen er en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune.
 • Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.
 • Etaten Fornebubanen skal på vegne av Oslo kommune og Viken fylkeskommune sørge for at den nye T-banen blir realisert.

Dette er årsakene til kostnadsøkningen:

 • Forskjøvet byggetid for flere arbeider
 • Økte kostnader for Fornebu stasjon og base
 • Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner
 • Lengre byggetid for Skøyen stasjon
 • Økte kostnader til prosjektering
 • Kompliserte grunnforhold
 • Markeds-usikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

Kilde: Fornebubanen