– Vi vet ikke ennå. Sentrumspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet har ulik posisjon i de forskjellige fylkene, sier Solveig Schytz.

– Venstre har gode erfaring med å samarbeide på borgerlig side i Akershus, men samarbeider med andre partiet i Buskerud. I Viken vil vi se hvor vi kan få gjennomslag for mest mulig av Venstres politikk, supplerer Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Schytz, Lilloe-Olsen og Elisabeth Holter-Schøyen er med i programkomiteen, som nylig la siste hånd på utkastet til programmet Viken Venstre går til valg på i 2019.

De legger ikke skjul på at prosessen har budt på utfordringer.

– Tre kulturer skal smelte sammen, men for vår del har det gått veldig bra. Vestregionen har hatt tett samarbeid tidligere, og egentlig har vi etterlyst det som nå kommer gjennom Viken. Vi trenger trøkk vestfra for å balansere utviklingen rundt Oslo, påpeker Lilloe-Olsen.

Inntak til videregående skoler

Dagens praksis for inntaket til de videregående skolene i Akershus ble etablert gjennom et kompromiss mellom Høyre og Arbeiderpartiet i 2005. I Viken fylkeskommune starter man med blanke ark.

Venstre er innstilt på et system det hovedtrekkene fra dagens ordning videreføres. Med et større fylke får elevene større valgmuligheter.

– Jeg har en sønn som ville gå på ambulansefag, men da hadde man måttet dra langt opp på Romerike. Hadde han kunne reise til Lier eller Drammen, hadde det vært annerledes, forteller Lilloe-Olsen.

– Vi ønsker å gi elevene valgmuligheter når det gjelder videregående skoler, men det må ikke bli så fritt at noen må flytte på hybel fordi de ikke får skoleplass i sitt nærområde, understreker Schytz.

Takst- og sonesystemet

I kollektivtrafikken ser Venstre opprettelsen av Viken som en mulighet til å endre takst og sonesystemet i hele fylket, inkludert togene. Schytz mener dette er noe av det første som bør løses.

Holter-Schøyen er opptatt at mulighetene Oslofjorden gir til å knytte tettsteder sammen, både ved ferger og ny fjordtunnel.

– Byggingen av ny E18 kommer til å skape trafikkutfordringer. Da vil et båttilbud på fjorden være en god avlastning, sier hun.