– Vi kommer til å følge opp stortingsvedtaket om regionreformen konstruktivt, sier Frp-gruppeleder Vibeke Limi.

– Når det nå er klart at det er stortingsflertall for å gjennomføre Viken, må vi fortsette arbeidet, uttaler Ap-gruppeleder Tonje Brenna. Hun presiserer at hun ennå ikke har drøftet saken med partifellene i Akershus Ap.

Til møtet i fellesnemnda for Viken 8. oktober foreligger et forslag fra SV om å stille i bero det politiske arbeidet med å slå Akershus sammen med Østfold og Buskerud.

Det ble utsatt på nemndas møte 4. september. Da lå det an til å bli vedtatt med stemmene fra Ap, Frp, SV og Sp, men mindretallet benyttet lovbestemmelser til å få saken utsatt til neste møte.

Nå varsler Frp og Ap at de likevel ikke stemmer for Viken-pause 8. oktober. Årsaken er mandagens avklaring mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre.

De er nå enige om at den vedtatte regionreformen gjennomføres, selv om dette vil innebære at Finnmark tvangssammenslås med Troms.