Vedtaket ble fattet mot to SV-stemmer.

Viken kjøper tomten Leif Tronstad plass 7 av DnB Næringseiendom, river eksisterende bygg og oppfører et nybygg det Viken-administrasjonen flytter inn. Det skjer tidligst i 2022–2023.

– Tomten må først reguleres, men det diskuterte vi med Bærum kommune da vi var på befaring, og de var velvillige, sier fylkesordfører Anette Solli.

Eiendommen kjøpes for 195 millioner kroner. Dette dekker Viken inn ved å selge sin eierandel i Galleriet i Oslo, samt Buskeruds fylkeshus i Drammen.

Fornøyd i DNB

Eiendomsdirektør Ole Chr. Knudsen i DNB Næringseiendom er fornøyd over Vikens valg.

– Vi har forhandlet en god stund om denne avtalen, og gleder oss over avgjørelsen som nå er tatt. Det har vært en grundig og ordentlig prosess, sier Knudsen.

Skal forhandle med leietakere

Han påpeker at bygget der Coop i dag holder til ved stasjonen i Sandvika da etterhvert skal rives.

Tomten der det i dag er parkering ved siden av, blir også omfattet av det nye hovedkontoret.

– Hva vil skje med eksisterende leietakere?

– Dette vil jo ta tid, og vil ha en tett dialog med leietakerne slik at vi får til en god prosess rundt hvor de skal flytte, sier Knudsen.