Innholdet fortalte om videregående opplæring, kollektivtrafikk, miljøutslipp, arbeids- og utdanningsplasser og hadde mange interessante artikler.

Les også: Vikens valg: Blir det Sandvika eller Lysaker?

En trykksak som ikke går i papirinnsamlingen uten gjennomlesning.

Med bakgrunn fra den grafiske bransjen har jeg den uvane alltid å se etter hvor og hvordan alle trykksaker er produsert.

Jeg snur, eller leter etter trykkersted og hvem som har laget layouten. Da får jeg se at dette bilaget er trykt ett eller annet sted i Sverige.

Jeg er overbevist om at finnes minst ett trykkeri i vår nye region Viken, som kunne utført denne oppgaven. Kanskje for noen kroner mer! Hadde det funnet sted, ville arbeidslønnen, skatteinntektene og arbeidsplassene vært hos oss.

Bilaget er fullt av annonser og artikler fra lokale annonsører, som da bidrar økonomisk til at bilaget kan produseres og distribueres til oss, befolkningen i den nye Viken fylkeskommune.

Det er vel ingen bransje som har fått mer «juling» enn den grafiske etter overgangen til den digitale verden. Spør du en ungdom i dag hva en klisjé er, eller hva en typograf, kjemigraf, reprotekniker er, vil du møte et spørrende ansikt.

Fag som for oss som hadde vår ungdom på 50-tallet, var de fagene vi utdannet oss til, og ikke minst, det var her vi fikk arbeid og hadde gode lønninger.

Nå er bransjen totalt forandret, men finnes fortsatt. Kanskje i en noe annen form. Det ene trykkeriet etter det andre legges ned, mye på grunn av at oppdragene flyttes til utlandet. Oppdrag som sikkert kunne vært plassert her i landet.

Den ene artikkel etter den andre, og innslag på tv, omtaler at det er mangel på arbeidsplasser. Er det noe rart når oppdragene flyttes ut av landet?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Tenk på hvor mange som kunne utført dette arbeidet og skaffet gode skatteinntekter til egen kommune og region.