Torsdag startet Bærum kommune arbeidene med å fjerne båtvrakene på Lysaker.