Mange ungdommer misunner oss som var unge i 70-årene som klarte å leie en hybel i pressområder uten å jobbe. Vi klarte oss med studielånet.

Og de som ikke tok høyere utdanning, kunne lett få seg jobb og stige i gradene i en bedrift.

I Asker og Bærum bor det snart flest pensjonister, så vi trenger flere yngre krefter, blant annet sykepleiere og lærere, som kan etablere seg i våre kommuner uten å bli flådd økonomisk.

Unge mennesker som ønsker å etablere seg i Asker og Bærum og stifte familie, venter ofte med å få barn, og noen avskriver det helt, da det er så dyrt å leie bolig (for ikke snakke om å kjøpe). De som klarer det, må få økonomisk hjelp av foreldre.

I Sverige bor det mange norske pensjonister fordi der er det mye billigere å leie og også å kjøpe bolig.

Men i Norge ble det til at man skulle eie istedenfor å leie. Derfor bør kommuner og stat bygge flere boliger til selvkost og tilby flere unge (og vanskeligstilte) billig husleie, eller tilby leie for senere å eie.

Det kan kanskje hjelpe til at færre bukker under med depresjoner og rus, for mange unge strever med å mestre alle utfordringene som de blir utsatt for i dag.