Den siste måneden har togtrafikken på pendlerrutene i Asker og Bærum vært rammet av stans på stans.

Vi har sett nye problemer hver uke med signalfeil, snø- og strømproblemer. Det har blitt togkaos i Asker og Bærum. Dette kan vi ikke leve med.

For alle oss som pendler, må vi sikre trygghet for at man kommer seg på jobb til riktig tid. Du skal ikke måtte sjekke nyhetsvarselet hver morgen for å vite om toget ditt faktisk går den dagen eller ei.

Dette skaper stor uforutsigbarhet for alle oss som er avhengig av toget for å komme oss på jobb.

Det er ikke alle som har muligheten til å ta seg en dag eller to på hjemmekontor når nyhetsvarselet om togstans tikker inn. En sykepleier eller lærer som jobber i Oslo, kan ikke bare la være å møte opp på jobb fordi toget ikke går eller komme tre timer for sent til vakt eller undervisning.

Den siste måneden har det vært ni større feil på toglinjen som går gjennom Asker og Bærum. Så lenge vi har dette kaoset, må vi sette inn pendlerbusser på togstrekningene som er rammet, slik at folk vet at det finnes et godt og raskt alternativ dersom toget ikke går.

En buss som kjører samme rute som togene og stopper på togstasjonene, ville gitt folk den forutsigbarheten de trenger i hverdagen.

Dette er den kortsiktige løsningen. På lang sikt må togene være mulig å stole på igjen.

Da trenger vi at samferdselsministeren, Bane Nor og fylkesråden setter seg sammen og finner en løsning. Bane Nor må finne ut hva som trengs for å løse problemene varig, samferdselsministeren må legge penger på bordet, og fylkesråden må sørge for pendlerbuss så lenge togproblemene varer.

Vi i Asker og Bærum er helt avhengige av tog i hverdagen, og vi er helt avhengig av at folk velger kollektivt om vi skal nå klimamålene våre.

Da må vi rydde opp i togkaoset og gi folk trygghet i at de kommer seg på jobb i tide.