Vi er inne i frivillighetens år, og det er mye snakk om frivillighet – i Norge, ikke minst.

Her er vi så flinke til dugnadsarbeid og gratisarbeid for musikkorps og barneidrett. Ikke sant? Det er iallfall det vi liker å tro.

Les også

Hva er idrettslag uten mamma- og pappatrenere? Ikke mulig!

Jeg er medlem i styret i Rykkinn pensjonistforening. Det er Bærums desidert største pensjonistforening, med nesten 1.000 medlemmer.

Vi strever veldig med å få erstattet våre frivillige. Det er høy gjennomsnittsalder både i styret og i vår uunnværlige huskomité, og det er virkelig behov for yngre krefter – sikkert også nye tanker og planer.

Den siste onsdagen i hver måned fra august til november og fra januar til mai har vi medlemsmøter på Rykkinn seniorsenter.

På hvert møte er det mellom 80 og 90 medlemmer til stede. Så det er tydelig et behov for å møtes til litt uformell hygge og underholdning.

Vi pleier å ha profesjonell underholdning, både lokale krefter og folk fra andre steder.

I tillegg til de vanlige medlemsmøtene har vi turer til teater og opera, vi har turer i Norge og noen ganger til utlandet.

Skulle du kunne tenke deg å gjøre en innsats for pensjonistene i Bærum, ta kontakt med vår valgkomité på e-post rykkinn80@gmail.com. Blir du kontaktet av valgkomiteen med spørsmål om å ta et verv, håper jeg at du er positiv og tenker etter om du kan bidra.

Les også

Uten frivilligheten stopper Bærum