Lærere pensjonerer seg før de hadde tenkt, og mange slutter fordi de må bruke mye tid på rapportering, har lav lønn og flere vanskelige oppgaver.

I dag må man også fordype seg i fagene norsk, matematikk og engelsk før man får undervise i disse fagene, og mange orker da ikke også å fordype seg i praktisk-estetiske fag.

Følgen er blitt at lærere på flere skoler bare setter på musikk uten å gi elevene god faglig undervisning, noen synger heller ikke med barna, og sløyd ble nesten utradert av Kristin Clemet for mange år siden.

Og det er ikke alle skoler, selv i dag, som har gode sløyd- og formingslærere.

Les også

Nå er det lærernes tur

Det har derimot Steinerskolen. De har skjønt at barna først bør møte praktisk-estiske fag, slik at alle barna får mestringsfølelse før skolen integrerer disse fagene i de teoretiske.

Forskning viser at dette er det beste. Denne form for integrering bør følge hele skoleløpet, spesielt i disse tider der mange barn og unge sliter.

Det er også erfart av en psykolog og kunstner på Ullevål sykehus, som har fått mange anoreksipasienter friske ved å integrere kunst i behandlingen. Dessverre skal den avdelingen nå nedstenges.

Men vi har hatt mange gode hjelpemidler i skolen, som Lions i Asker har introdusert, og som fortsatt finnes, som «Mitt valg» og «Second Step» som fremmer godt selvbilde hos elevene ved bruk av blant annet sanger, leker, drama, bevegelse og diskusjoner.

Disse verkene brukt samtidig er etter min erfaring til stor glede og nytte for både elever og lærere.

Flere ville kommet inn på lærerskolen hvis inntakskarakteren i matematikk var 3 og ikke 4. Og flere erfarne lærere på lærerskolene har sagt at de har opplevd at studenter har øket betraktelig sine matematikk-kunnskaper i løpet av studietiden.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00