FN ønsker med aksjonen «Oransje dager» å rette oppmerksomheten mot vold mot kvinner. Den oransje fargen skal representere en lysere fremtid, uten vold mot kvinner og jenter.

Kulturhuset i Bærum, stolpene til Kalvøybroen, kulturhuset i Asker og Bærum rådhus lyste alle opp på startdagen 25. november – på initiativ fra Bærum soroptimistklubb.

Det er dessverre fortsatt nødvendig å markere FNs aksjon. Den startet 25. november (FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner) og varer til menneskerettighetsdagen den 10. desember.

Dette for å understreke at vold mot kvinner fortsatt er en av de mest fremtredende utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter.

Bærum soroptimistklubb ønsker å rette oppmerksomheten mot at vold mot jenter og kvinner finnes nær oss, også i Asker og Bærum.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) oppgir én av fire kvinner i voksen alder i Norge at de har vært utsatt for vold etter 18 års alder.

Hvis denne trenden fortsetter, betyr dette – statistisk sett – for 27.950 jenter og kvinner som bor i Asker og Bærum kommuner, at de allerede har vært utsatt for vold eller vil oppleve det i løpet av livet sitt.

Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.

Vold mot kvinner er ikke et personlig problem, selv om volden ofte skjer i nære relasjoner. Det er et stort samfunns- og folkehelseproblem.

FHI beskriver flere konsekvenser av fysisk og psykisk vold, derunder alvorlige fysiske skader, psykiske og somatiske helseplager og sykdom, adferdsforstyrrelser og utviklingsavvik.

En del av problemet er at vold og overgrep holdes skjult og er knyttet til skam og skyldfølelser. Når det gjelder innbyggerne i Asker og Bærum har flere av dem henvendt seg til Asker og Bærum krisesenter de siste årene og snakker om at de er utsatt for vold eller for trusler om vold.

Ikke alle som henvender seg til krisesenteret, har behov for et beskyttet botilbud. De siste årene har antallet dagsamtaler økt markant, ifølge avdelingsleder Lene Walle (Budstikka 23. november).

I 2019 var antallet under 300. I 2020 økte antallet til 400. Hittil i 2021 er antall dagsamtaler økt til over 500.

Temaene i dagsamtaler er i hovedsak fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold. Mange forteller også om trusler om vold, noe krisesenterteamet anser som like alvorlig som å være faktisk utsatt for vold.

Når kvinner er utsatt for vold, er det ofte flere som lider. Over 60 prosent av de som bruker Asker og Bærums krisesenters tilbud om dagsamtaler, har barn under 18 år.

Har du behov for å snakke om vold? Krisesenteret har et likeverdig tilbud til kvinner og menn og deres barn som bor i kommunene Asker, Bærum og Lier i Veståsen 13 på Hosle. Telefonnummeret til krisesenteret er 67 50 83 83. Telefonen er døgnåpen.