Det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, er å inkludere flere i arbeid, da de største skillene i Norge er mellom de som har og de som ikke har en jobb. Arbeid skaper fellesskap, deltagelse og inkludering.

Bærum Høyres mål er at så mange som mulig skal få oppleve tryggheten og selvfølelsen en jobb gir. Vi må se på årsakene til utenforskapet og jobbe med å senke terskelen inn.

Alle kan trenge litt hjelp av og til, og da må storsamfunnet stille opp. Alle bæringer må være trygge på at det er anstendige ordninger for de som står utenfor arbeidslivet. Like viktig er det at vi som samfunn aldri gir noen opp. Ved å stille krav til aktivitet og ha gode programmer for å komme tilbake til arbeid, så viser vi at vi bryr oss.

Bærum Høyre jobber nå med partiprogrammet for neste periode og har som ledd i dette sendt et førsteutkast på åpen, offentlig høring der alle er velkommen til å delta.

Les også

Tidenes grønneste Høyre-program

En av de største og viktigste utfordringene i tiden fremover er å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Kommunen må bidra i dette, og derfor er et eget kapittel viet til å inkludere flere i arbeid.

Aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottagere er viktig for å bidra til inkludering og arbeidstrening. Alle fortjener noe å gå til, og kommunen må bidra til at alle med aktivitetsplikt får en så meningsfylt og relevant aktivitet som mulig. Vi må sikre at Nav Bærum avklarer realkompetansen til de som går på sosialhjelp for å veilede til arbeid, fagbrev eller utdanning. Målet må alltid være arbeid.

Innsatsen for å inkludere flere i jobb handler om å se hvert enkelt menneske, hva de kan bidra med og hva de er gode til. Kanskje er ikke målet alltid 100 prosent arbeid, fordi det å være med å bidra alltid har en stor egenverdi. Vi bør tenke på arbeid som medisin og tilrettelegge på den enkeltes premisser. Det er viktig at de som står utenfor arbeid, får god veiledning og at vi bidrar til å finne det den enkelte er god på.

Kommunen kan ikke og bør ikke gjøre alt alene. Private og ideelle aktører er verdifulle bidrag til velferden. Det er viktig at kommunen åpner for å slippe alle gode krefter til, og programutkastet legger opp til økt bruk av sosiale entreprenører.

Det kan være mange årsaker til at noen står helt eller delvis utenfor arbeid. Er du syk, så skal du selvsagt ikke presses til arbeid. Men vi vet at noen årsaker er mer vanlige enn andre, og vi må ta tak i disse ved roten.

Om det handler om rus, psykisk helse, integrering eller språk, så er dette noe kommunen kan og må ta tak i. Kommunen må også fortsette det gode arbeidet innen forebygging av rus og kriminalitet da noen faller utenfor tidlig på grunn av dette.

Jeg er spent på hvordan tilbakemeldingene på programutkastet blir. Om vi skal klare å løse de store utfordringene foran oss, så må vi slippe alle gode krefter til. Det å senke terskelen inn i arbeidslivet blir en av våre viktigste oppgaver neste periode.