Et samlet utvalg for plan og byggesak i Asker vil stanse boligprosjekter på Øvre Billingstad inntil konkrete trafikksikringstiltak lanseres.

Dette er konklusjonen etter behandling i Høyres kommunestyregruppe og i utvalg for plan og byggesak onsdag 30. november.

Billingstad-miljøet har talt tydelig om behovet for bedre trafikksikkerhet ved jernbaneundergangen i lang tid, og vi tar dette på stort alvor.

Undergangen har så trangt fortau at den kan være farlig å bevege seg i for gående og syklende.

Det er tre planlagte prosjekter i området, med til sammen 100 boenheter, som ikke kommer videre før man har tatt tak i trafikksikring.

Dette må utbyggerne nå komme i gang med i samarbeid med administrasjonen i Asker kommune.

Billingstad vel har vært tydelige på at alternativet med å kun ha ett kjørefelt gjennom jernbaneundergangen bare vil føre til trafikkork og problemer, og dette så vi i mange måneder i 2022, da kommunen bygget ved stasjonsområdet.

Det vil være et bedre alternativ å legge en gang- og sykkelvei gjennom stasjonsbygningen. Dette er mer krevende teknisk, men bør være den beste løsningen for Billingstad-beboerne.

Vi er glad som politikere at vi har et så sterkt nabolagsengasjement på Billingstad.

Billingstad er ett av de områdene som opplever sterk vekst i vår kommune, derfor er det ekstra viktig å involvere seg i å påvirke lokalpolitikken slik velforeningen på Billingstad gjør.

Vi utvikler ikke Asker-samfunnet godt uten innspill og forslag fra aktive innbyggere og lokalmedia. Fortsett med å være tydelige.

Dere blir lyttet til.