Det advares om artsutryddelse i apokalyptisk størrelse og at tap av arter, ren luft og drikkevann er en like stor trussel som den globale oppvarmingen. Hvis vi ødelegger naturen, så ødelegger vi også for oss mennesker.

I begynnelsen av februar hørte vi om hvordan en tredjedel av alle insektarter er truet. Her til lands gjelder det 1163 insektarter. 92 av dem er kritisk truet. Jeg blir opprørt bare ved tanken!

Kriser må behandles som kriser. Jeg liker ikke å være en dommedagsprofet, men en masseutryddelse av insekter og planter er en direkte trussel mot alle vi som lever på jorden. Men global utryddelse av arter og natur er summen av de lokale ødeleggelsene, også i Asker og Bærum. Vi kan fortsatt snu dette, men da haster det å ta de rette grepene lokalt.

Les mer på budstikka.no/debatt

Insektene dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengig av. Det intensive landbruket med sprøyting, lite beiting og slått ødelegger det naturlige plantelivet. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner og stykker opp insektenes leveområder. Smak på den. Det er her hos oss lokalt ødeleggelsene skjer.

Tonen i FN-rapporten er nøktern akkurat som det skikker seg for en vitenskapelig rapport. Men akkurat det gjør rapporten så vanskelig å tåle: Når det står svart på hvit at dersom vi fortsetter som før så vil hver åttende art dø ut i overskuelig fremtid, 99% av korallrevene som beskytter kysten vil forsvinne og tilbakegang av bestøvende insekter truer å minske verdien av avlingene våre med omtrent 577 milliarder dollar årlig, så skulle egentlig alarmen skingre hos alle politikere, økonomer og næringslivsledere.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått en 24 punkts politisk krisepakke for å stoppe insektsdøden for Stortinget og vi sloss for insektenes kår i Asker og Bærum. Kort fortalt må vi gi insektene mer plass og slutte å ødelegge deres hjem. Vi må øke vern av skogen, vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser, øke miljøkompetansen hos dem som tar beslutningene i kommunen, og tenke gjennom hvordan vi tar vare på areal som veikanter, grøftekanter og kraftgater. Bare det å plante stedegne frø og matnyttige vekster kan være en viktig del av kampen for å stoppe utryddelsen. Det kan begynne i din hage!

Rapporten fra FNs miljøpanel gir oss et bedre grunnlag til å ta beslutninger. Vi trenger ikke å vente på andre å gjøre det. Jeg vil oppfordre alle til å bli med på denne småkryp- og naturdugnaden. For dette er ikke lenger et fjernt interessespørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold og våre barns eksistens. Hvis noen fortsatt tviler: dette er et kroneksempel på at når vi ødelegger miljøet, så ødelegger vi for oss selv.