«Se til Asker»: Vi i Asker kommune er på vei til å bli en viktig fanebærer for vellykket satsing på å skape et inkluderende næringsliv for de som ikke er helt A4. For de som står i fare for å falle litt utenfor.

Høyres leder Erna Solberg og LO-leder Peggy Hessen Følsvik er eksempler på besøkende hos Asker Produkt den siste tiden. De har ønsket å lære og å bli inspirert.

23. mai skal vi i Asker Produkt AS opp til den årlige eksamen. Da går den årlige «eierdagen» i Asker kommune av stabelen.

Her må vi, som de andre interkommunale selskapene, presentere oss og rapportere om måloppnåelse for kommunestyret, formannskapet og administrasjonen.

I år er vi ekstra stolt som følge av at vi nylig sammen med Jobbhuset fikk «Tilgjengelighetsprisen» av Asker kommune.

Vi ser det som en indikator på at vi gjør en viktig jobb. Vi tror vi prioriterer våre ressurser riktig og betyr noe for stadig flere brukere.

Vi er håpet for mange unge. Tallenes tale er nemlig klar. I en kartlegging i Asker i regi av kommunen og Nav er det dessverre bekreftet at det er 2.000 unge mellom 15 og 25 år som hverken er i arbeid eller under utdanning.

Tar man med hele aldersskalaen, er tallet 10.000 som står utenfor.

Mange av de som faller utenfor arbeidslivet, har et særskilt behov som gjør at de trenger tilrettelegging og oppfølging.

Nøkkelen for å snu utviklingen er et tett og godt samarbeid mellom Nav, kommune, skole og næringsliv for sammen å skape løsninger tilpasset den enkeltes behov.

At hver tiende person i alderen 25–29 år er hverken i jobb eller under utdanning, er en katastrofe for samfunnet.

Tapte muligheter for den enkelte er personlige tragedier, men også tapte muligheter og store kostnader for samfunnet.

Vi i Asker Produkt representerer de som ikke er helt A4, men som har et fantastisk engasjement for å bidra i samfunnet. Og vi kan vise til gode resultater i det å veilede personer til utdanning og jobb.

Vi vil derfor bruke «eierdagen» til å rope et klart varsku. Det er, med krig i Europa, tøffe tider i næringslivet. Vi som interkommunal virksomhet, med fokus på arbeidsinkludering, er viktigere enn noen gang.

Den gruppen vi representerer, trenger sårt flere utdannings-, kompetansehevings- og arbeidsplasser.

Nå bør næringslivet i Asker og Bærum våkne. Det samme med offentlige virksomheter og interkommunale selskaper.

Ta kontakt med oss og spør: Hvordan kan vi skape en arbeidsplass sammen med dere?

Vi samarbeider blant annet med Asker Næringsforening om å sertifisere bedrifter til å ta imot og veilede kandidater til jobb gjennom konseptet «Sosial Profil». De 12 første ble sertifisert i april.

Vi vet vi kan levere om du kommer til oss med din bestilling på arbeidskraft.

Nå bør næringslivet i Asker og Bærum våkne.

Våre talenter er drop out-ungdom, de som opplever ungt utenforskap, minoritetsspråklige med ingen eller liten utdannelse og personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov.

Vårt fokus er å bidra med å skape løsninger som hindrer ungt utenforskap.

Så derfor et rop om hjelp!

Vi gleder oss til «eierdagen» hvor vi skal presentere våre ambisjoner fremover. Samtidig som vi utfordrer flere til å bidra med å skape arbeidsplasser til de som ikke er helt A4. De er talentfulle og elsker jobben sin. De er klart til å bidra med å skape verdier i samfunnet.

Erna og Peggy lot seg inspirere. Nå er det din tur.