Ja, vi har mange flotte ungdommer i Asker som både er omtenksomme og flinke til å ta vare på hverandre. 

Vi er særlig imponert over hvordan ungdommen har taklet to år med strenge koronatiltak, nedstenging og lange perioder med hjemmeskole. Dere har vist en tilpasningsdyktighet som det står stor respekt av.

Ungdomsrådet i Asker imponerer stort med sitt sterke engasjement innen temaer som psykisk helse, miljø- og helsepersonell i skolen, inkludering, tilrettelagt undervisning, bærekraft/miljø og kultur- og fritidstilbud.

Ungdom er vanligvis flinke på inkludering og samhold, men i de senere årene har vi dessverre sett flere eksempler på at ikke alle blir inkludert i russefeiringen. Modige ungdommer forteller i Budstikka hvor tungt og vanskelig det var å bli ekskludert fra den russefeiringen som de hadde gledet seg til så lenge. 

Dette er absolutt ikke greit! Særlig ikke med tanke på at planlegging av russetiden begynner allerede på høsten i første klasse på videregående skole.

Flere bekymrede foreldre og helsesykepleiere har uttrykt i Budstikka at det er på høy tid at alle foreldre nå våkner opp og kommer på banen. Budstikka skriver på lederplass (30. mars): «Nå trenger vi foreldre som tør å være med på å endre feiringen til en positiv opplevelse for alle». 

Det er ingen tvil om at det må holdningsendringer til. Gode holdninger lærer 16-19-åringer som kjent hjemme.

Det viktigste er at dere ungdommer selv viser ansvar og tar et skikkelig oppgjør med ukulturen rundt audition og ekskludering. 

Derfor er det svært gledelig å lese det flotte innlegget (Budstikka 13. april) til russepresidenten på Sandvika videregående skole hvor han sier: «For at russefeiringen skal bli så bra som mulig, så må vi få med alle. Det er ingenting som heter «jeg» – det er kun et sterkt «vi».

Vi håper at ungdom, foreldre og skoleledelsen setter seg ned og sammen kommer frem til klare rammer for russefeiringen i fremtiden. Skoleballene på ungdomsskolen er et godt eksempel på hvordan man har lyktes ved ta grep.

Vi heier på ungdommen, og vi heier på en flott og inkluderende russefeiring for alle. Lykke til med feiringen, og ta godt vare på hverandre!