Treklang – Oksenøya Senter på Fornebu åpnet i august. Gratulerer til Bærum kommune med en unik arena hvor mennesker i alle aldre møtes.

Treklang består av Oksenøya skole – planlagt med 1.050 elever og 60 ansatte, barnehage for 300 barn og 80 ansatte, og sykehjemmet åpner i 2023 med 150 brukere og 60 ansatte.

Med foreldre til skole-/barnehagebarn og pårørende til sykehjemmet blir det fort over 2.000 personer som skal inn og ut av et lite geografisk område hver dag. Og vis-à-vis er Oksenøya-sameiene med 360 leiligheter.

Politikerne og administrasjonen har som ambisjon at Fornebu skal være et nullutslippsområde innen 2027. En god ambisjon. Vi skal gå, sykle og ta offentlig transport.

Trygg Trafikk skriver: «En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!»

Hjertesonen til Oksenøya skole er en fin og trygg skolevei gjennom Nansenparken. Den trygge stopp- og hentesonen til skolen er ikke tilgjengelig siden bommen er nede.

Hvordan er så trafikkbildet ved Treklang etter noen måneders drift?

Om morgenen er trafikkbildet meget uoversiktlig. Det er mye trafikk på Forneburingen utenfor skolen. Mange privatbiler. Lastebiler. Håndverksbiler. Busser. Gående. Folk på sykler, elsparkesykler og rulleski. Hunder luftes.

Dette er en helt vanlig morgen i en travel bygate.

Ikke alle har anledning til å følge barna sine gjennom Nansenparken. Foreldre på Fornebu har samme behov for å kjøre barna sine til og fra skole/barnehage som foreldre i andre deler av kommunen.

Foreldre på Fornebu har samme behov for å kjøre barna sine til og fra skole/barnehage som foreldre i andre deler av kommunen.

Foreldre som skal levere barn, har en utfordring med å finne parkering. Langs hele Forneburingen er det skiltet med «Parkering forbudt». Ved Oksenøya skole er det skiltet med «Stans forbudt».

Siden stopp- og hentesonen ikke er tilgjengelig, benytter mange de to lokalveiene til Oksenøya-sameiene.

Her er gjesteparkeringene kun for de med gyldig p-tillatelse. Men daglig parkerer foreldre her. Andre parkerer i gang- og sykkelstiene.

Noen slipper av barna og kjører – og noen foreldre følger barna opp til Forneburingen og krysser veien over til skolen.

Det er bare det at det ikke er gangfelt der barna krysser veien. De to gangfeltene i området er et godt stykke fra skolen. Ingen der barn naturlig krysser veien.

Det er mye trafikk på Forneburingen, og noen barn løper over veien før neste bil kommer. Daglig observeres biler som tar U-sving på Forneburingen. Trafikkbildet er uoversiktlig både ved levering og henting av barn.

Det er mange grunner til å bruke bil til skolen. Oksenøya er avlastningsskole for Lysaker. En mor fra Stabekk måtte hente barnet sitt (Lysaker-elev) som hadde skadet foten på skolen. Lite kjent i området fant hun til slutt en flik av en Obos-tomt et stykke unna som ikke var gjerdet inn.

Noen dager etter skulle hun på foreldresamtale kl. 13.00. Igjen fikk hun en parkeringsutfordring.

Daglig ser vi mange farlige trafikksituasjoner. Det er bare et tidsspørsmål om når det skjer en alvorlig ulykke. Dette er trafikkbildet før siste tredel av Treklang er tatt i bruk.

Vi har ingen å miste i trafikken på Oksenøya!