Høyre tror på samfunn med et mangfoldig boligmarked, utviklet i samarbeid mellom flere, og der prisene ikke bestemmes på ideologisk grunnlag.

Partiet Rødt og deres ideologiske meningsfeller ønsker seg et annet samfunn. Et samfunn der staten, eller politikere, bestemmer priser og fastsetter rammer for det meste.

Etter min oppfatning et grått samfunn, potensielt uten stor grad av mangfold og personlig initiativ.

Det er gledelig at vi ikke lever i et slikt samfunn. De aller fleste ting omsettes i et marked, og det er et prinsipp som bør videreføres. Det går likevel an å påvirke og legge til rette for at markedet også tar hensyn til sosiale faktorer.

Bård K. Dahl fra partiet Rødt skriver i Budstikka 12. november og RHA 14. november om boligpolitikk og det han kaller solidarisk boligbygging.

Han bruker Sykepleierindeksen som bevis på at Asker er en verstingkommune, med for høy kvadratmeterpris på boliger.

Jeg merker meg at Dahl unnlater å nevne at rødgrønne Oslo kommune, der Rødt figurerer som støtteparti, ligger enda dårligere an på Sykepleierindeksen. Dahl ser ut til å mene at det er høye priser i Asker fordi Høyre styrer, men dette er feil.

Asker er en presskommune innenfor samme bo- og arbeidsmarked som hovedstaden.

Det er liten tvil om at det omsettes mange boliger med høy kvadratmeterpris i Asker. Det er også riktig at mange av disse boligene er utilgjengelige for en del lønnsmottagere – både sykepleiere og heltidspolitikere.

De dyreste boligene i Asker trekker Askers plassering på Sykepleierindeksen ned. Asker har likevel et bredt sammensatt og mangfoldig boligmarked, med priser godt innenfor rekkevidde for de som har en gjennomsnittlig inntekt, noe et raskt søk på Finn.no viser.

Boliger særlig i midtre og søndre del av kommunen har lavere gjennomsnittlig kvadratmeterpris enn en del av boligene i nord. Slike variasjoner finner vi i alle kommuner.

Når det er sagt: Asker Høyres politikk har vært å sikre et mangfoldig boligmarked, der det også er rimeligere boliger tilgjengelig i hele kommunen. Denne politikken vil vi videreføre.

Vi har allerede mange gode eksempler: Åmotåsen i Heggedal, ABBLs prosjekter flere steder i kommunen, Bankveien 10 midt i Asker sentrum.

Asker Høyres politikk har vært å sikre et mangfoldig boligmarked, der det også er rimeligere boliger tilgjengelig i hele kommunen.

Det kommer flere slike prosjekter fremover. Vi vil legge til rette for nye finansieringsløsninger der en større del av egenkapital og innskudd kan deles i delleie over flere år. Vi vil fortsette å regulere boliger i områder sørover i kommunen der tomteprisen er lavere. I tillegg vil vi vurdere noen av de fordyrende kravene (for eksempel parkeringskjeller) for å se om kommunale krav fordyrer unødvendig.

Den viktigste politikken er og blir likevel å sørge for at det bygges nok boliger til å dekke etterspørselen. Det gjelder i Asker, akkurat som i Oslo.

Dahl påstår at Høyres boligpolitikk fører flere inn i fattigdom. Hvor er belegget for det? Han skylder oss i tillegg en forklaring på hva Rødts «solidariske boligbygging» betyr i praksis. Og ikke minst hvem han tenker skal betale for den.