Antall kreftpasienter vil øke dramatisk de neste årene. For å kunne gi den beste behandlingen må det investeres mer i kreftforskning. Dermed er Krafttak mot kreft kanskje viktigere i år enn noen gang.

Hvert år får 37.000 mennesker i Norge kreft. Det betyr at rundt 100 personer får en kreftdiagnose hver eneste dag, året rundt. Om ti år vil dette øke med 40 prosent, til 140 nye kreftdiagnoser hver dag.

Myndighetene står overfor en kjempeutfordring med å sørge for at helsevesenet har mange nok hender i fremtiden, og forskning vil gi oss flere av løsningene vi trenger. Selv om flere vil få en kreftdiagnose i fremtiden, så vil nye behandlinger gjøre at flere overlever, og at kreften kan ta mindre plass i folks liv.

Likevel bevilges det ikke mer penger til forskning enn før. Snarere tvert imot: Signalene fra myndighetene er at det ikke vil være noen økning i offentlige forskningsmidler de neste årene.

Det er viktigere enn noen gang at det gis mer penger til forskning.

Det er kritisk. Forskningssatsingen til myndighetene tar på ingen måte hensyn til den voldsomme økningen i kreftpasienter i årene fremover. Morgendagens pasienter kommer i hopetall. Det er viktigere enn noen gang at det gis mer penger til forskning, og sammen med det norske folk skal vi gjøre vår del av jobben.

Kreftforeningen finansierer allerede en tredel av kreftforskningen som gjøres i Norge. I årene fremover må denne andelen øke hvis den medisinske utviklingen skal holde tritt med veksten i antall pasienter.

Les også

Kreftfremkallende virus øker kraftig – Rolf Erik fra Bærum gikk i kjelleren da han fikk beskjeden

Kreftsaken er en folkebevegelse, og Kreftforeningen driver folkefinansiering.

I disse dager går mange russ og andre engasjerte mennesker fra dør til dør i hele Asker og Bærum og samler inn penger til kreftforskning gjennom Krafttak mot kreftaksjonen. Siden 2006 har Krafttak mot kreft samlet inn mer enn 430 millioner kroner.

Krafttak mot kreft pågår 11.-19. mars. Pengene som samles inn på årets aksjon, skal gå til forskning på kreft med spredning.

Det er viktigere enn noen gang at det gis mer penger til forskning.

Kreft som har spredt seg, er vanskeligere å kurere og mer utfordrende å behandle. Pasientenes håp er at forskningen skal gi nye behandlinger som kan gi dem litt mer tid. For disse pasientene kan litt mer tid bety alt.

Heldigvis skjer det gjennombrudd som har betydning for kreftforskning hver eneste dag. Det er store håp for fremtiden. Pengene som blir gitt i dag, kan om kort tid bety at flere pasienter får leve lenger.

Derfor håper vi at folk i Asker og Bærum åpner dørene, hjertene og lommebøkene sine og støtter aksjonen – slik at vi sammen kan bidra til en bedre fremtid for alle kreftpasienter og pårørende.