– Fornebubanen er et viktig prosjekt for regjeringen, og vi har derfor stilt ekstra opp med planleggingsmidler, til tross for lokale forsinkelser i planleggingen, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Grunneierne enige med fylket

Onsdag skrev ni grunneiere på Fornebu under på en avtale med Akershus fylkeskommune hvor de forplikter seg til å bidra med ca. 2,0 milliarder kroner til banen.

Avtalen er inngått mellom Akershus fylkeskommune og grunneierne Obos, Selvaag, Aker, KLP, Telenor Arena, Telenor Eiendom, Bærum kommune, Teleplan og K2 Eiendom/Fornebu Hotellinvest.

I tillegg kommer 500 millioner kroner som Akershus fylke og grunneiere hadde avtalt tidligere.

Det innebærer at Akershus fylkeskommune har skaffet til veie sin del av grunneierbidragene som skal sikre finansieringen av den sårt etterlengtede banen.

Venter på 7,94 milliarder

Inkludert Oslo er grunneierbidragene for Fornebubanen beregnet til å være på totalt 3 milliarder kroner.

I et eget punkt i et vedtak om Fornebubanen i hovedutvalg for samferdsel i Akershus onsdag heter det at fylket forutsetter at staten betaler sitt bidrag i tråd med bymiljøavtalen, et beløp på 7,94 milliarder kroner.

Skal studere kostnadene

– Vi har en Oslopakke som er vedtatt og en bymiljøavtale, hvor Fornebubanen inngår, og vi står ved den avtalen. Når det gjelder spørsmålene ved de ekstra kostnadene som har påløpt under planleggingen, er det naturlig at en har en gjennomgang av disse. Både for å se om det er elementer som kan trekkes ned, og om dette er kostnadsøkninger som faller innenfor hva som dekkes gjennom 50/50-ordningen, sier Solberg til VG.

Byggestart neste sommer

Etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen fremla på onsdagens møte i hovedutvalg for samferdsel i Akershus en plan med byggestart for Fornebubanen sommeren 2020 såfremt staten dekker halvparten av kostnadene og det ikke dukker opp nye hindre for prosjektet.