Skip to main content

Går for Solli skianlegg uten dusjer og kunstsnøanlegg

SLIK KAN DET BLI: Slik vil det kombinerte anlegget for langrenn og skiskyting på Solli bli, hvis Asker kommune får det til slik den tenker. Skytebanen er markert i rødt, mens selve stadionområdet er blått. Det er ikke planlagt garderober/dusj eller kunstsnøanlegg. Solli gård ligger rett over toppen av bildet, utenfor venstre hjørne. Oppover på kartet er vestlig retning. ILLUSTRASJON: ASKER KOMMUNE

Skianlegget på Solli i Vestmarka vil bli bygget, håper og tror Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef i Asker kommune.

Les flere artikler