Vi var mange som trodde at forslaget om en helårs turvei i Vestmarka ville bli lagt bort, etter at hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum i juni ba kommunedirektøren om en ny vurdering.

Men kommunedirektøren gir seg ikke: Denne veien skal bygges!

Som Budstikka skrev i sin leder 15. juni: «Alt i alt er det ikke tvil om at turveiprosjektet i Vestmarka har kommet til veis ende. – Dette er veien ingen vil ha, var den presise oppsummeringen fra Øystein Goksøyr (V) i Bærums hovedutvalg for miljø, idrett og kultur nylig. Utvalget sa nei til turvei. Flertallet ba isteden kommunedirektøren komme tilbake med beskjed om hvor i dagens løypetrasé det er behov for utbedring av hensyn til natur- og brukerbehov».

Men til hovedutvalgets møte i september fremmer kommunedirektøren forslaget på nytt, uten vesentlige justeringer. Det er vanskelig å forstå hvorfor.

Det er ikke bare vi som er opptatt av naturvern, som har reagert.

26. september har Budstikka en god oppsummering av forslaget om å anlegge en cirka 13 km helårs rundløype i Vestmarka. Dette skal i hovedsak skje gjennom å oppgradere nåværende skiløyper ved å fylle dem med sprengstein.

Utgangspunktet for forslaget var en oppfølging av handlingsplanen for idrett, aktivitet og friluftsliv og behovet for å bruke steinmasser fra vannbehandlingsanlegget på Kattås.

Men forutsetningene er endret. Massene fra Kattås skal til Franzefoss og dårligere masser kjøres tilbake til Vestmarka. Idretten ønsker ikke prosjektet, og det er, i alle fall midlertidig, tatt ut av handlingsplanen for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Som kommunedirektøren skriver: «Høringsuttalelsene til forslaget har vært overveiende negative.»

Men vi som er negative, forstår nok ikke vårt eget beste. Kortversjonen hans er at planforslaget «ikke vil sette i gang et stort nytt tiltak, men nettopp videreutvikle eksisterende skiløype/anlegg, til glede for flere brukergrupper. Minimalt med ny natur vil bli berørt.»

I et notat til hovedutvalget heter det: «Innspillene til planen har i hovedsak vært fra grupper og enkeltpersoner som mener marka ikke bør utsettes for flere inngrep som påvirker naturpreget og naturgrunnlaget (flora og fauna). Potensielle brukere som enten ikke har sett planforslaget eller som oppfatter dette som en berikelse for friluftslivet, har neppe sett behov for å skrive til kommunen om dette da de ikke er kjent med planen eller forventer at planen skal gjennomføres.»

Dette er feil. Det er ikke bare vi som er opptatt av naturvern, som har reagert. Friluftslivet ved Den Norske Turistforening (DNT) har vært negative, sammen med idretten i Bærum.

Dette et også en veldig spesiell påstand. Hva er vitsen med høring, hvis kommunen overkjører innvendinger fordi den tror at de som ikke har uttalt seg, er positive? Da blir høringen bare skuebrød.

Hovedutvalget og senere planutvalget har igjen utsatt saken, i påvente av et felles seminar.

Kjære politikere – Vestmarka trenger ikke flere veier. Skiløypa må legges om ved Semsmåsan og Jongsmyr, siden disse myrene skal restaureres. For øvrig må dette forslaget legges bort.