Det er 30 år siden kommunen og fylkeskommunen tok det eneste fornuftige valg – å legge Bærumsveien i tunnel under Bekkestua sentrum. 

Men med økt trafikk og kraftig boligbygging øker også presset på trafikkbildet i gamle sentrum – veikrysset Bekkestua. 

Nye bygg reises nord, øst, vest og sør for sentrum med godt tilpassede infrastrukturløsninger på fortau med møteplasser utenfor stuedørene. Imens ser vi som bor her de daglige trafikkproblemene i sentrum. 

Taxier kjører inn på fortauene eller parkerer i gaten for å hente/avlevere passasjerer. Ofte eldre for lege/tannlegebesøk. Vare-/lastebiler har ingen avlastingsområder og må derfor også benytte fortau/gateparkering – selv i all-stans-forbudt-soner. 

Stakkars sjåfører. Hadde ikke kommunens trafikkbetjenter vært så greie (hvis de var der), ville kommunekassen blitt fylt raskt og førerkort inndratt, hos Posten/Bring, Asko, DHL, FedEx og så videre. 

Kaos i perioder er stikkord og redusert trivsel for alle er svaret. Tenk så enkelt det ville vært å erstatte de fleste av dagens med avlastingssoner og samtidig beholdt noen plasser for funksjonshemmede. Det er jo hundrevis av helt inn til sentrum.

Tviholder fortsatt handelsstandsforeningen på at det må være biltrafikk i sentrum til tross for gode erfaringer andre steder? Er det en sammenheng her med mindre sjarm og redusert handel som konsekvens? 

En rask opptelling nylig viste at mange butikker i Bekkestua Senter er stengt ned. Men vi har seks matbutikker, tre apotek, fem restauranter og fire kafeer, og det er jo bra. 

Konkurransen fra nærliggende sentra er knallhard, og folks mobilitet stor. Bekkestua kan naturligvis være synonymt med bakerier, kafeer og servicetilbud. Trivelig gitt hyggelige rammer, men ønskelig? Hva da med kortreist handel og miljøet?

I disse dager godkjenner planutvalget i kommunen sykkelsti og enda et fortau (på andre siden av veien) i Bærumsveien fra Gjønnes stasjon til Bekkestua sentrum. Hovedargumentet er økt trafikksikkerhet for beboerne langs veien der det skal bygges nye leiligheter.

På spørsmål for fem år tilbake om merking av fotgjengerfelt over veien ved Gjønnes stasjon, var svaret at det ikke ble ansett nødvendig da dette er en 30 km-sone (les forsiktig kjøring). Samme gjaldt merking av felt inne i sentrum. 

Trafikkavviklingen inn til og eventuelt gjennom Bekkestua er fortsatt ikke avklart. Da virker det underlig at man nå skal fatte en beslutning om en 300 meters veistrekning med fortau og sykkelsti som medfører ekspropriasjon av eiendom. 

Vi som berøres, etterlyser en helhetlig plan og god løsning for Bekkestua sentrum. Trafikkbyllen eksisterer også i 2021 både for kommunens politikere og Bekkestuas knutepunkt-beboere. 

Når og hvem tar ballen? Jeg inviterer beslutningstagere på kaffe og fottur i sentrum.