Med snuing i Drammen og flere togsett ønsker de to Venstre-politikerne å tredoble antall togseter langs jernbanesporene gjennom Asker og Bærum.

– Det er ikke fullt på sporene fra Lysaker til Asker, Spikkestad og Drammen. Mer togmateriell er veldig viktig for å kunne øke kapasiteten. I denne regionen er det ingenting i veien for å gjøre det, sier Solveig Schytz.

Hun er Akershus Venstres førstekandidat i høstens valg.

LES OGSÅ: 20 pendlerforeninger slått sammen

Klar melding ut

Sammen med Njål Vikdal fra Asker, fylkespartiets fjerdekandidat, og stortingsrepresentant Abid Raja, kjørte de tog med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fra Oslo til Asker mandag morgen.

Budskapet fra Venstre-delegasjonen var klart: Kjøp inn flere tog og utred muligheten for at Spikkestadbanen kan krysse på Asker stasjon.

– Ingen har utredet det. Ingen vet hvordan det skal gjøres, og derfor vet ingen med sikkerhet hva det vil koste, sier Vikdal.

LES OGSÅ: Nå får Asker to etasjes sykkelhotell

Vil ikke nedprioritere

Venstre er for tiden i forhandlinger med regjeringspartiene om jernbane. Hverken Vikdal eller Schytz vil gi konkrete svar på hva de vil nedprioritere for å få penger til flere tog.

– Vi ønsker vridning til grønnere skatter. Den som forurenser, skal betale, sier Schytz.