Alle som passerer Langenga, kan konstatere at velodromprosjektet har kommet langt.

Det har også vært en lang prosess i kommunestyret i Asker. Prosjektet kompletterer kommunens satsing på Risenga-området som et allsidig område for idrett og fritid sentralt i Asker.

Og selv om vi blir beskyldt for å dumme oss ut, må vi få minne om hva som lå til grunn for beslutningen om å gå inn for et idrettsbygg med velodrom og hallflater:

et næringsbygg med kontorer, idrettsbarnehage for 100 barn, mange nye arbeidsplasser, nye boliger, nytt veisystem med sykkelvei og infrastruktur, nasjonalt kompetansesenter for sykkelsport som vil bidra vesentlig til å styrke Asker som destinasjonskommune; nemlig stedsutvikling.

Dette har hele tiden vært ment å være stedsutvikling med mye innhold, på et sentralt sted i Asker, og som en forlengelse av Risenga idrettspark.

Les også

Å bygge velodrom er risikosport

Så er det slik at på grunn av eksterne uforutsette forhold som pandemi, krig og sviktende grunnforhold, har kostnadene i dette prosjektet økt med 50 millioner kroner.

Stort sett alle byggeprosjekter i dag opplever lignende forhold. Hvalstad skole og låven på Nedre Sem er eksempler på to andre prosjekter som har erfart det samme, om enn med betydelig større overskridelser enn velodromprosjektet.

Dette er faktum. Det er et beklagelig faktum som krever aktive valg for å komme videre.

Det er nok en form for logikk at man har vært imot fra starten av, og at man derfor er imot hele veien. Men logikk i teoriens verden står seg ikke alltid i møte med virkelighetens verden.

Det er vel også logisk å forsøke å finne fornuftige løsninger på oppståtte situasjoner? Vi i Høyre står derfor sammen med resten av flertallet i kommunestyret fast på å ferdigstille velodromprosjektet, vi klarer rett og slett ikke å se alternativet.

Så kan man i ettertid diskutere med og trekke inn nye offentlige eller private eiere, sponsorer og annet. Uansett: Velodromen, og stedsutviklingen i Langenga/Risenga-området, må og skal fullføres.

Til slutt: Prosjektet går nå etter hvert over fra å være et byggeprosjekt til å bli et driftsselskap. Asker kommune går med det siste vedtaket i kommunestyret sterkere inn med driftskompetanse i styret i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS, etter at kommunens eierandel i selskapet økes.

Det gir kommunen kontroll over selskapet, men det gir ikke kontroll over forhold vi ikke rår over, som beskrevet innledningsvis.

Krig, økte byggekostnader og en rekke forhold vil, som vi vet, treffe mange av prosjektene våre. Ikke bare dette. 

Krig, økte byggekostnader og en rekke forhold vil, som vi vet, treffe mange av prosjektene våre. Ikke bare dette.

Hvert prosjekt er unikt, og vi vil søke å finne best mulige og tilpassede løsninger når uforutsette forhold oppstår.

Vi håper vi nå kan jobbe konstruktivt med disse utfordringene, sammen.