Du som stemmer, avgjør hvor god velferd vi får i våre kommuner. Det er lokalpolitikerne som bestemmer arbeidshverdagen til de som jobber i barnehagen, skolen og eldreomsorgen.

Dersom de ansatte ikke får rammene til å levere, lider tilbudet vi som innbyggere får.

Vi som tillitsvalgte og aktive i fagbevegelsen, vet fra egen og medlemmers erfaringer hvor sant dette er. Hvis vi som innbyggere skal få de beste tjenestene, trenger de ansatte i kommunen og fylket best mulig arbeidsvilkår.

Målet er alltid at alle skal ha en trygg jobb, med ordnede forhold og en lønn å leve av. Arbeiderpartiet går til valg på å sikre dette.

Les også

Yrkesfagelever fortjener bedre

Alle bør få tilbud om en hel fast stilling. I dag arbeider altfor mange i deltidsstillinger i våre kommuner. De må jage vakter mens de lever i usikkerhet.

Samtidig er det altfor mange barnehager, skoler og sykehjem hvor det ikke er nok folk på jobb.

Midlertidige deltidsstillinger og mye innleie uten nok folk på jobb gir en umulig arbeidshverdag og høyt sykefravær.

Konsekvensen er at kvaliteten på tjenestene blir dårligere, og vi som brukere, opplever slitne ansatte, konstant nye fjes og utrygghet.

Hvis vi skal leve opp til ambisjonene om verdens beste skole og eldreomsorg, må vi sørge for nok ansatte med hele faste stillinger.

Det krever vilje fra politikerne, og viljen er forskjellig fra parti til parti.

Høyres svakhet i Asker og Bærum er synlig i årets kommunebarometer. Her ligger Bærum på nesten 200. plass i pleie- og omsorgstjenester. I tillegg nærmer oss 300. plass for barnehage. Asker gjør det ikke mye bedre.

Når våre kommuner i 2022 til sammen brukte over 200 millioner kroner på innleie bare i helsetjenesten, heller enn på faste folk i hele stillinger, viser det at vi ikke prioriterer riktig.

Vi som bor i Asker og Bærum, står i fare for å ikke få tilbudet vi fortjener, fordi Høyre ikke makter å gi våre ansatte arbeidsplassen de fortjener.

Velferdsstaten skal ta vare på oss fra vugge til grav. Denne oppgaven er bare mulig om politikerne støtter de ansatte og spiller på lag med dem.

Derfor går vi i Arbeiderpartiet til valg på en bedre arbeidsdag for de ansatte.

Det betyr mye hvem som bestemmer. Godt valg!