Bærum kommune vurderer å «prøvestenge» veien for biler over skulpturbroen i Bekkestua sentrum.

Siden veien likevel må stenges i perioder med veiarbeid, ved boligprosjektet «Bekkestua Have», foreslås det likeså godt å stenge broen for et helt år (!).

Forslaget er lansert som såkalt pilot for utprøving av veiløsninger. Men ett år er åpenbart lengre tid enn nødvendig for å vurdere effekter, og de ønsker ikke å prøve alternative tiltak som for eksempel enveiskjøring, nedsatt hastighet, gatetun eller lignende.

Piloten fremstår derfor som et forsøk på snikinnføring av bilfri Bekkestua bro.

Dette eksperimentet er ikke bifalt av de 60 forretningene og de 100 andre virksomhetene vi har på dette handelsstedet. En stor del av oss som bor og har virksomheter på Bekkestua, er glade for broen og den beskjedne, men nyttige bilkjøringen som er igjen, etter at gjennomfartstrafikken ble flyttet til tunnelene.

Det er denne landsbyen, med nettopp dette gatebildet, som har blitt et av Norges mest populære steder å bosette seg.

Hvem ønsker bilene vekk og syklene inn? Utestenging av biler er ikke et folkekrav fra Bekkestua. Hvilke krefter kommer utenfra og vil snu opp ned på vårt velfungerende tettsted? Og hvorfor tør ingen politikere stoppe dem?

Svaret står i sakspapirene: «Pilotprosjektet følger opp Klimastrategien og Sykkelstrategien der de som går, sykler og reiser kollektivt bør sikres trygg og rask fremkommelighet på bekostning av biler.»

Skal vi bare sitte og se på at «sykkelgruppa» bestemmer Bekkestuas og Bærums utvikling?

Det første forslaget fra dem har kommet: Steng Bekkestua bro for biler, og bygg i stedet en ekspress-sykkelhovedvei tvers gjennom sentrum.

Det er en dårlig idé. Antall syklister skal femdobles, og de vil komme susende på sykler og sparkesykler med og uten elmotorer.

De vil skape en utrygg atmosfære og garantert føre til påkjørsler av myke trafikanter, som Bekkestua har mange av, i alle aldre.

Bilen er et sosialt gode. De blir stadig stillere og snillere og bidrar til å holde nede farten på syklister som stadig blir raskere og sintere.

I vår tid er konflikter mellom syklende og gående noe av det som øker mest.

I det omfattende «Illustrasjonsforslaget» til planforslaget har de vært ærlige nok til å sette et skrekkbilde av sine visjoner for Bekkestua på forsiden:

Borte vekk er alle spor av broen og kongeveien som har vært Bekkestuas eksistensgrunnlag og identitet i 250 år. Borte er de åtte bronseskulpturene av Smågardistene, og Skulpturpunktet er fjernet i samme slengen.

Kom ikke her og tull med Bekkestuas historiske særtrekk.

«Planens prinsipper» ble likevel godkjent av planutvalget, uten at noen i utvalget bemerket disse «bagatellene».

Heldigvis gjenstår all detaljplanlegging, og det er fortsatt tid til å snu. Ekspress-sykkelhovedveien må legges utenom Bekkestua sentrum.

Bilkjøring kan gjerne settes på pause på sommerdager hvis Bekkestuas rause torg og fortauer tidvis blir for trange for et oppsving av urbant byliv.

Men kom ikke her og tull med Bekkestuas historiske særtrekk. Smågardistene skal fortsatt stå i bronse på en stolt og tydelig Bekkestua bro. På 17. mai skal dagens Smågardister fortsatt marsjere med Blomstertoget i full bredde på kongeveien over Bekkestua bro. Amen!

Les også

Bilfritt Bekkestua er riktig vei å gå