Slutt på veisalting i Asker

SLUTT: Asker har bestemt at det ikke skal saltes med på kommunale veier.

SLUTT: Asker har bestemt at det ikke skal saltes med på kommunale veier. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Asker kommune har bestemt at det ikke skal saltes lenger på kommunale bil-, gang- eller sykkelveier.

DEL

En mer kontroversiell del av vedtaket fra formannskapet er at gang- og sykkelveier skal prioriteres foran bilveier.

LES OGSÅ: Her er maskinen som skal rydde vei for syklistene

Det er i forbindelse med omleggingen av vintervedlikehold av de kommunale veiene endringen av strøingen ble vedtatt.

I dag er saltstrøingen satt ut til Mesta. Omleggingen innebærer at Asker drift skal overta strekningene som saltes og erstatter saltet med fastsand. Dette innebærer at det strøs med sand blandet med varmt vann slik at strøsanden fester seg i veidekket.

LES OGSÅ: Brøyter og strør for over 40 millioner

Slik strøing kan ikke brukes på strekninger med høy fartsgrense fordi strøingen må forgå i 25 kilometer i timen, og ville medført store trafikale problemer. I og med at det er 40 km.t. grense på de fleste kommunale veiene, regner kommunen med at dette ikke vil gi problemer.

Etter en vinter med strøsand-erstatning skal prøveprosjektet evalueres.

I sin utredning til politikerne fremhever rådmann Lars Bjerke at det er miljømessige gevinster med å gå over til sand. Saltet er skadelig for plante- og dyreliv i tillegg til at det reduserer levetiden for sykler, biler og andre kjøretøy.

Omleggingen vil skje neste vinter etter at  dagens kontrakter for vintervedlikehold går ut i april.

Bærum fortsetter

Bærum har ingen umiddelbare planer om å kutte ut saltingen.

– Vi arbeider kontinuerlig med å begrense saltingen, men må avveie det mot fremkommelighet for kollektivtrafikken, forteller tjenesteleder Christian Strandenæs i Bærums vei- og trafikkavdeling.

– Hvor mye salt bruker dere en vinter?

– Nær 400 tonn i løpet av en sesong. Det er kun 33 kilometer, eller syv prosent av det kommunale veinettet som saltes, svarer Strandenæs.

Artikkeltags