Fritt frem for vannscooterne

Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning. Fra nå av er vannscooter likestilt med småbåt.