– 45,2 prosent av forhåndsstemmene er helt topp. Så er det bare å håpe at det holder når alle stemmene er talt opp, sier Lisbeth Hammer Krog.

I forhold til valgresultatet i 2011 går derimot Høyre markant tilbake.

– Valget i 2011 var et brakvalg, og langt over normalen. Husk at rundt 40 prosent er det som har vært normalen i 20 år. Vi ligger da også langt over dette om forhåndsstemmene gir et bilde av det endelige resultatet, påpeker Bærums-ordføreren.

– Men nå er dere nødt til å samarbeide med andre hvis dere taper rent flertall?

– Det har alltid vært en tradisjon at vi har gjort det. Og det er jeg helt bekvem med, svarer Hammer Krog.

Inviterer til samarbeid

Hennes ordførerkollega og partifelle i Asker, Lene Conradi, var også svært fornøyd med forhåndsstemmene. Partiet fikk 48,1 prosent av stemmene, en tilbakegang på 3,8 prosent fra forrige valg.

– Dersom dette blir det endelige resultatet, synes jeg dette er et veldig hyggelig resultat, sier ordfører Lene Conradi.

– Det viktigste for Høyre i Asker er å ha en solid hånd på rattet, fortsetter hun og tenker da på antall medlemmer i kommunestyret.

– Hvem vil du samarbeide med?

– For oss er det viktigst med et bredest mulig borgerlig samarbeid. Vi kommer til å invitere alle borgerlige til samarbeid, fortsetter hun.

Varaordfører Ole Kristian Udnes i Bærum er helt enig med ordføreren i Asker i den uttalelsen.

– Det er ikke noe mål for oss å ha rent flertall. Det koster ofte mer enn det smaker. Vi blir da beskyldt for å fatte alle vedtak i gruppemøter, men vi har samarbeidsavtaler uansett situasjon, sier Udnes. 

Mister mandater

Meningsmålinger har vist og forhåndsstemmer tyder på at det bare ble rent flertall i fire år og at man nå er tilbake til «normalen» med Høyre som desidert største parti. Men uten rent flertall.

Forhåndsstemmene i Bærum viser 45,2 prosent til høyre, mens siste meningsmåling viste 45,7.

I Asker viser forhåndsstemmene et klart bedre resultat enn hva meningsmålingene de siste månedene har vist; 48,4 prosent av forhåndsstemmene mot 40,8 i snitt av de tre meningsmålingene i sommer og høst.

Ved valget for fire år siden fikk Høyre rent flertall i både Asker og Bærum med 27 av 51 representanter i Bærum og 25 av 47 representanter i Asker.

Om forhåndsstemmene legges til grunn vil Høyre tape tre mandater i Bærum og to i Asker.