Rasmus Hansson fulgte pressekonferansen torsdag der Statens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter la frem sine planer om kollektivsatsing i Oslo og Akershus.

Planene er monumentale: nye tog- og banetunneler, blant annet fra Lysaker til Oslo, nye trikkelinjer og fjerning av bilparkeringer fra sentrumsveiene i Oslo. Godt nytt, sier Hansson, som mener dette betyr mer enn bare bedre kollektivtilbud. Han tolker det dit hen at avsenderne mener satsingen på privatbilisme er feil.

– Det ligger implisitt i planene at E18-utvidelsen skrinlegges. Hvorfor skal man bruke 40 milliarder kroner på å få flere biler inn i Oslo, når det overordnede målet er å få bilene ut? spør Hansson.

LES OGSÅ: Mener valgkampen har skylden for ny usikkerhet rundt E18

Fortsatt bevilget

Da direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket og veidirektør Lars Aksnes la frem den storstilte planen for kollektivsatsing i Oslo og Akershus, ble ikke E18 nevnt med et eneste ord. I den påfølgende spørrerunden kom imidlertid veiutbyggingen opp, og Enger svarte.

– Vi har lagt til grunn at vedtatte planer gjennomføres.

– Vegvesenet har fått 290 millioner kroner til å erverve grunn til nye E18 fra Asker, og har startet arbeidet, så det går som planlagt, forsikret Aksnes.

LES OGSÅ: Tilbyr samarbeid etter bløff-påstand om E18

Det tror ikke Hansson.

– De er statsansatte og kan ikke svare annerledes.

– Noe du savnet i planen ellers?

– Et enkelt tiltak for å fjerne biltrafikken på de lokale veiene hadde vært å bygge om noen av bilparkeringsplassene på banestasjonene i Bærum til sykkelhoteller. Mye av bilkjøringen på lokalveiene er så korte at de rekker knapt få bilen i tredjegir. Men folk setter ikke fra seg sine fine sykler ubeskyttet, svarer Hansson.

LES OGSÅ: Innbyggere frykter milliardregning ved E18-utbygging

– Handler om mer enn vei

Aps Marianne Aasen mener Hansson ikke har forstått hva E18-prosjektet betyr når han snakker om hva kollektivutbyggingen betyr.

– Ny E18 handler ikke bare om ny og bedre vei, men er helt nødvendig for at man skal kunne utvikle Asker og Bærum kommuner. Det vil bety mindre støy og forurensing og legge til rette for nødvendig boligutbygging, sier hun og legger ikke skjul på at hun er oppgitt over dragkampen om E18.

– Vi hadde hatt et bikkjeslagsmål dersom ikke Høyre ville bruke noen penger på kollektivutbygging, eller dersom vi nektet å bygge vei. Oslopakke 3 er et eksempel på tverrpolitisk enighet og samarbeid. Å kjøre disse kjepphestene som ytterpunktene fortsetter å gjøre, er helt urealistisk, sier hun og understreker hvorfor hun mener ny E18 gjennom Asker og Bærum er nødvendig:

– Veistandarden er kanskje den dårligste i Norge sett opp mot trafikkmengden. Dette handler om 170.000 menneskers hverdag.

LES OGSÅ: Ingen tvil, velgerne ønsker en ny E18

Ingen pengeløfter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forsikret på pressekonferansen at han stiller seg bak faginstansenes forslag. Noen pengeløfter kom riktignok ikke, rett og slett fordi utvalget ennå ikke har satt noen prislapp på utbyggingen.

– Det er staten, fylket, kommunene eller billettene som dekker kostnadene. Uansett er det innbyggerne som betaler til syvende og sist, sa Solvik-Olsen.