– Reguleringen av dyrket mark til Plantasjen som vi gjorde i 2004 ville ikke skjedd i dag, slo ordfører Lisbeth Hammer Krog fast.

Hun hadde merket seg Budstikkas oppslag torsdag om at 2.000 dekar matjord hadde gått tapt de siste 10 årene.

– Vi hadde ikke bygd ned så mye hvis vi hadde hatt den erkjennelsen som vi har nå, sa Hammer Krog.

LES OGSÅ: 288 fotballbaner matjord er vekk

– Unødvendig og uetisk

Venstres Ole Andreas Lilloe-Olsen var naturlig nok på krigsstien.

– En prosent av arealet i Norge kan dyrkes, og halvannen prosent er bebygd. Det er altså en helt unødvendig og uetisk konflikt, sa han.

Arbeiderpartiets Kjell Maartmann-Moe fulgte opp og mente at hvis små arealer nær kollektivknutepunkt skal tas, så skal det lages erstatningsjorder andre steder.

– På den måten vil arealet øke, sa han.

LES OGSÅ: Markagrensen vel verd en diskusjon

– Politikken styrer ikke

Baard Schumann fra Selvaag Bygg pekte på at bare 30 prosent av byggingen i Bærum skjer på steder som politikerne har prioritert.

– Hvorfor ikke flest mulig boliger langs Kolsåsbanen, spurte møteleder Tor Christian Bakken.

– Vi har arealreserver flere andre steder, på Fornebu og i Sandvika, sa ordføreren.

– Bekkestua kan bygges ut fra sentrum og utover, ikke klattvis slik det har vært, sa Ole Andreas Lilloe Olsen.

– Vi må også ha respekt for dem som bor der fra før, sa Maartmann-Moe.

– Det er et dilemma at noe matjord kan gå med hvis vi bygger langs Kolsåsbanen, men på Fossum kan det ikke bygges. Det må ordføreren skjønne, sa Maren Aschehoug Esmark fra Naturvernforbundet.

INNSPILL: Bygg boliger Bærums arbeidstagere har råd til

Bare Avtjerna i marka

Markagrensen var også et tema, men ingen kastet seg inn for å bygge der, bortsett fra oppe ved Sollihøgda.

– Vi har ingen metro som slynger seg inn i marka, sa Hammer Krog.

– Vi holder oss unna både matjorda og marka, sa Kjell Maartmann-Moe.

– Avtjerna må ikke være en bilbasert utbygging. Noe tog og stasjoner med Ringeriksbanen kommer ikke før i 2030, sa Hammer-Krog.

INNSPILL: Uforståelig nedbygging

– Bekkestua er vårt Paris

Skuespilleren Henny Moan i salen var klar på at det ikke må bygges høyt på Bekkestua.

– Bekkestua av vårt Paris. Barnefamilier må ikke bo i høyden, men i små leiligheter nær bakken og med gode uterom, sa Moan.

Temaet å få folk til å ha råd til å bo i Bærum fikk ordføreren til å gløde.

– Vi har forhandlet frem 400 leiligheter på Fornebu der kommunalt ansatte kan leie rimelig i tre år, slik at de kan legge seg opp penger til å kjøpe sin egen bolig, påpekte Hammer-Krog.

Lilloe-Olsen pekte også på at boliger som koster 100.000 per kvadrat på Bekkestua kan koste 25.000 på Skui.

– Kutter vi ut garasjeplass kan vi bygge leiligheter for to millioner, sa Baard Schumann fra Selvaag.