I juni 2012 takket Asker ordfører Lene Conradi ja til et prestisjefylt, personlig verv i FN-systemet.

Deretter ble Askers politikere bedt om at kommunen måtte dekke kostnadene.

Siden den gang har Conradi vært på tre FN-reiser – to til Nairobi i Afrika og én til Medellin i Colombia. Samlet kostnad for Asker kommune: 245.185 kroner.

LES OGSÅ: Conradi reiste rundt på business class - leverte ikke reiseregning

Utbytte for kommunen?

– Det er vanskelig å vurdere utbyttet på slike arenaer, sier Lene Conradi. Hun erkjenner at utbyttet for kommunen ikke er blitt helt slik politikerne ble forespeilet høsten 2012.

Lene Conradis engasjement har vært som medlem av en forsamling av ordførere som skulle gi råd til FNs visegeneralsekretær og leder for FNs bosettingsprogram UN-Habitat, Joan Clos.

– Det følger enorm prestisje med et FN-engasjement, sier BI-professor Peggy S. Brønn fra Bekkestua. Hun er en av Norges fremste eksperter på omdømmebygging.

LES OGSÅ: Conradi: – Sånn vi har løst det

Skulle gi oppmerksomhet

I desember 2012 ble Askers politikere oppfordret til å finansiere ordførerens FN-engasjement – uten at noe beløp ble angitt. I orienteringen til formannskapet fremgikk det at vervet var tildelt Lene Conradi personlig, og ikke tildelt Asker kommune som sådan.

Men politikerne ble samtidig forespeilet klare gevinster for Asker kommune:

– Andre norske kommuner, nasjonale myndigheter, omverdenen og pressen kan bli interesserte i hva vi gjør hvis det presenteres i en internasjonal kontekst.

LES OGSÅ: – Reiseregning skal sikre kontroll av offentlig pengebruk

Strategien som aldri kom

Da Asker politikere sa ja til Lene Conradis FN-engasjement, vedtok de at Conradi skulle holde dem orientert om arbeidet.

Kun etter den første turen til Afrika i 2013 ble det utarbeidet en skriftlig rapport til Askers politikere. Rapporten viste blant annet til flere avholdte møter med norske myndigheter, en omvisning i Nairobis slumområder og kontakt med ordførerkollegaer. Conradi viste til ideer som kunne videreføres i en planlagt internasjonal strategi for Asker kommune.

Noen slik internasjonal strategi har aldri sett dagens lys.

LES OGSÅ: Ble med som rådgiverens rådgiver

På internett finnes få spor av Asker-ordførerens internasjonale arbeid.

I FN-sammenheng har Asker bidratt med eksempler til en rapport om transportutfordringer, utgitt i 2013. Ellers finnes få referanser til Conradis og Askers internasjonale engasjement.

I november i fjor var Asker kommune medarrangør av en internasjonal ungdomskonferanse. Kronprins Haakon åpnet konferansen, men selv ikke det bidro til omtale utover arrangørenes og medvirkendes egne nettsider.

Lover oppsummering

Først i oktober, etter valget, vil Conradi redegjøre for sitt FN-arbeid, finansiert av kommunen.

– Det vil være naturlig i forbindelse med nytt kommunestyre å rapportere om arbeidet, sier Conradi. Hun har fått et nytt FN-verv for halvannet år.

– Et videre engasjement vil forutsette at formannskapet er innforstått med min deltagelse i arbeidet.